فروش بیشتر و استراتژی های آن یکی از مباحث مهمی است که ما در قالب سلسله ویدئوهایی قصد داریم به آن بپردازیم. تاکنون دو استراتژی از هفت استراتژی مطرح شده است. در اولین استراتژی برای تحقق فروش بیشتر، به تمرکز بر مزایا بجای تمرکز بر ویژگی ها و در استراتژی دوم، به موضوع مدیریت زمان اشاره شد. در ادامه جناب آقای دکتر ادیب پور، دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه شهید بهشتی، از سومین استراتژی نام برده و به خوبی آن را تشریح خواهند نمود.

در این عنوان، سومین استراتژی از استراتژی های هفت گانه فروش ارائه می شود. این استراتژی، شناسایی تیپ مشتریان ایده آل و پایبندی به آنها است. فروشنده ای موفق است که تیپ مشتریان فعلی خود را بشناسد و به آن پایبند باشد. در این خصوص می توان به قانون مهمی به نام «قانون پارتو» اشاره کرد.

قانون پارتو:

قانون پارتو، به قانون 20/80 هم معروف است. بر اساس این قانون، 20 درصد از مشتریان کسب و کار، 80 درصد از درآمد آن را شکل می دهند. اگر بتوان تیپ شخصیتی این 20 درصد را شناسایی کرد، به راحتی می توان برنامه های بازاریابی را پیاده کرد. در این مورد، تفاوتی ندارد که کسب و کار شما یک واحد صنفی کوچک باشد یا یک واحد صنفی بسیار بزرگ.

شناخت چه خصوصیاتی اهمیت دارد؟

نکته دیگر، شناسایی دقیق ویژگی های مشتریان است. یکی از این ویژگی ها، ویژگی های دموگرافیک است. مواردی مانند سن، جنس، درآمد و تحصیلات. این ویژگی ها برای شروع مناسب اند. اما باید عمیق تر وارد موضوع شویم. شناخت ویژگی های روان شناختی می توانند در امر فروش و بازاریابی، معجزه کنند. 

برای مثال:

به عنوان مثال، باید بررسی شود که مشتریان چه خصوصیات اخلاقی و رفتاری و شناختی دارند. چه چیزی باعث می شود که آن مشتری شاد شود؟ چه چیزی باعث هیجان، درگیری یا دل مشغولی آن مشتری می شود؟ اگر سبک رفتاری مشتری شناخته شود، این موضوع کمک می کند تا برنامه ریزی دقیق تری برای فروش صورت گیرد. 

از شما سپاسگزاریم:  

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.