تخلفات کسب و کارهای مجازی و نهاد رسیدگی کننده به آن، موضوع گفتار پیش رو است. از شما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای شکوهیان پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوص دانشگاه شهید بهشتی توجه فرمایید. ضمناً اگر علاقه مند به فعالیت اقتصادی در فضای مجازی و یا به دنبال افزایش آگاهی و شناخت نسبت به شرایط و الزامات فعالیت در فضای مجازی هستید، در این خصوص به موضوعات مختلف و متنوعی پرداخته شده است. فعالیت صنفی در شبکه های اجتماعی، تداخل صنفی و فعالیت در فضای مجازی، دفاتر کسب و کارهای مجازی و نهاد صادرکننده مجوز از جمله مباحثی هستند که تاکنون درباره آن ها صحبت شده است.

اصل و استثناء در نهاد رسیدگی کننده به تخلفات کسب و کارهای مجازی:

بر اساس قاعده، رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی بر عهده اتحادیه های صنفی قرار دارد. (البته در تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی، اتحادیه صنفی صرفاً رسیدگی مقدماتی را برعهده دارد). اما این قاعده بر اساس آیین نامه اجرایی مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی تغییر کرده است. در این آیین نامه، تخلفات دیگری نیز برای کسب و کارهای مجازی مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر این، نهاد رسیدگی کننده به تخلفات کسب و کارهای مجازی نیز تغییر کرده است.

 

ترکیب اعضای کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی:

بر اساس ماده (15) آیین نامه فوق، نهاد رسیدگی کننده به تخلفات کسب و کارهای مجازی مشخص شده است. این امر به کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی واگذار شده است. 

ترکیب کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی:

این کمیته مرکب از نمایندگان دستگاه های زیر است:

* مرکز اصناف و بازرگانان ایران (به عنوان رییس)؛

* مرکز توسعه تجارت الکترونیکی؛

* وزارت اطلاعات؛

* وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

* نیروی انتظامی؛

* اتاق اصناف ایران؛

* اتحادیه صنفی ذیربط (اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی).

این کمیته، دبیرخانه ای دارد که در مرکز اصناف و بازرگانان ایران مستقر است. مسئولیت هماهنگی و انجام امور اجرایی، برعهده این دبیرخانه قرار دارد.

سخن آخر:

باتوجه به اینکه فعالیت اقتصادی در فضای مجازی از سابقه کمتری برخوردار است و بنابراین ابهامات و اشکالات زیادی پیرامون این مسأله بوجود آمده، اصناف پلاس یکی از سرفصل های مهم خود را به این موضوع اختصاص داده است. بحث نهاد رسیدگی به تخلفات کسب و کارهای مجازی یکی از مهم ترین موضوعات است که در این گفتار به آن پرداخته شد. از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.