کالای قاچاق و مفهوم آن

کالای قاچاق چه کالاهایی را در بر می گیرد؟ مفهوم و ماهیت کالای قاچاق چیست؟ قوانین مرتبط با کالای قاچاق کدامند؟ در این پست جناب آقای شهریار نبوی، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران به این موضوع خواهند پرداخت. ضمناً سابق بر این نیز جناب آقای تقی زاده، کارشناس ارشد حقوق جزای دانشگاه بهشتی در اصناف پلاس در خصوص کالای قاچاق صحبت می نمودند.    

در همین رابطه توجه شما را به موضوعات ذیل جلب می نماییم:

از قاچاق چه می دانید؟، قاچاق و تعریف آن، تغییر محموله ترانزیتی، شناسه کالا و شناسه رهگیری و تشریفات گمرکی از جمله مباحث مرتبط با کالای قاچاق است که تا کنون مورد بحث واقع شده اند.

ابعاد مختلف کالای قاچاق:

قاچاق از جمله موضوعات مهمی است که لازم است ابعاد مختلف آن مورد بحث و بررسی قرارگیرد. از این رو به جهت اینکه واحدهای محترم صنفی و کسب و کارهای گرامی درگیر ضمانت اجراهای قانونی در نظر گرفته شده برای توزیع و پخش کالای قاچاق نشوند به ابعاد اقتصادی و حقوقی آن خواهیم پرداخت.

بعد اقتصادی:

کالای قاچاق به کالایی گفته می شود که عبور و ورود و خرید و فروش آن در محدوده صلاحیت سرزمینی یک دولت ممنوع شده باشد. از این رو اقتصاددانان پیامدهای منفی مختلفی را همواره مورد اشاره قرارداده اند. مهم ترین آن کاهش درآمدهای عمومی کشور است. کالای قاچاق به دلیل اینکه تشریفات قانونی را نیاز نیست طی کند بنابراین حقوق و عوارض گمرکی را هم طبیعتاً نخواهد پرداخت. 

بعد حقوقی:

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده (1) خود به تعریف قاچاق پرداخته است. مطابق این ماده قاچاق عبارت است از هر فعلی که باعث شود تشریفات قانونی مربوط به ورود کالا نقض شود.  

انواع کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به طور کلی سه دسته کالا را برشمرده است. کالای مجاز، کالای مجاز مشروط و کالای ممنوع. کالای مجاز جهت ورود به کشور صرف رعایت تشریفات قانونی و گمرکی کفایت می کند. برای ورود کالای مشروط علاوه بر این موارد نیاز است که از مجوز از سمت مراجع قانونی وجود داشته باشد. کالاهای ممنوع نیز به طور کلی خرید و فروش و ورود آن ممنوع است.