هزینه وفادای مشتری به این معناست که از آن جا که داشتن مشتری وفادار، نعمت بزرگی است، به پاس حمایت و وفاداری او می بایست هزینه هایی را صرف نمود و به آن ها کمی بیشتر خدمات ارائه نمود. چرا که این دسته از مشتریان موجب رونق کسب و کار خواهد بود. پس با برنامه و طرح ریزی یک استراتژی در این خصوص و ارائه خدمات یک پله بیشتر از نیاز و توقع، به این دسته از مشتریان هم می توان آن ها را برای مدت زمان بیشتری حفظ نمود و هم اینکه با این روش می توانید آوازه و شهرتتان را به گوش همگان برسانید. تکنیک بازاریابی دهان به دهان حکایت همین مسأله است. 

برای مثال:

زمانیکه مشتری به شما مراجعه می نماید شما اگر بتوانید علاوه بر آنچه که برای آن به شما مراجعه کرده یکسری اطلاعات اضافی ارائه نمایید و یا احترامی مضاعف برای این فرد قائل شوید و یا از آفر ها و تخفیفاتی ویژه برای مشتریان خود استفاده نمایید، به این هزینه ای که انجام می دهید، هزینه وفاداری مشتری می نامند.

در این خصوص از شما دعوت می کنیم:

از شما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای دکتر ابراهیم وکیل، با عنوان مشتری مداری ( هزینه وفاداری مشتری )، دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی توجه فرمایید.

ضمناً:

علاوه بر مبحث هزینه وفاداری مشتری، اصناف پلاس از دیگر مباحث و موضوعات مرتبط با مشتری مداری از جمله مشتریان خارجی و داخلی سازمان و اهمیت توجه به آن ها و همچنین رضایتمندی مشتریان و … صحبت گردیده که پیشنهاد می کنیم حتماً توجه فرمایید.

هزینه وفاداری مشتری، یکی از سرفصل های مورد بحث در حوزه مشتری مداری، است. با افزایش 5 درصدی رضایت مشتریان، می توان سود سازمان را حداقل 25 درصد افزایش داد. یعنی، اگر تنها 20 درصد رضایتمندی مشتریان را افزایش دهیم، به سود 100 درصدی سازمان خواهیم رسید.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.