مشتری، پادشاه است

مشتری پادشاه است. در این ویدئو جناب آقای دکتر وکیل، دکترای مدیریت بازرگانی در این خصوص صحبت می کنند. از شما دعوت می کنیم تا انتها همراه ما باشید.

هر انسانی امکان اشتباه و خطا را دارد. به هر اندازه که امکان خطا از سوی واحد صنفی نادیده گرفته شود، به همان اندازه در معرض تکرار خطا قرار می گیریم. صرفاً شرکت ها نیستند که به دنبال تأمین رضایت کارمندانشان هستند. چند گام اضافه برداشتن برای آنان که دارایی خود را ارزانی ما می کنند، بسیار ارزشمند است و می توان گفت نقش مهمی در ایجاد خوشنودی و رضایت مندی مشتری ایجاد می کند.

ضمناً:

ذیل عنوان مشتری مداری تا کنون در اصناف پلاس به مسائل و موضوعات مختلفی اشاره و مفصلاً پرداخته شده است. از جمله این موضوعات می توان به عنوان کیفیت و ارتباط آن با رضایتمندی مشتری اشاره نمود. چرا که کیفیت از جمله متغیرهایی است که به نظر می رسد تأثیر بسزایی در ایجاد احساس رضایت و خشنودی در مشتریان دارد.

سه گام مشتری مداری:

دیگر عنوانی که است که ذیل سرفصل مشتری مداری به آن پرداخته شده است. اغلب سازمان ها به دنبال جذب مشتریان وفادار هستند. اما نکته مهم این است که ابتدا آن کسب و کار باید اقدامات عملی به منظور رضایتمندی مشتری را انجام دهد. سپس می توان انتظار داشت که مشتریان هم گامی را به سمت آن کسب و کار بردارند. در اینجا است که مشتری به آن مجموعه وفادار خواهد شد. در نهایت و در گام سوم، ارتباطی از نوع برنده-برنده و به نفع دو طرف را شاهد خواهیم بود.

هزینه وفاداری مشتری، رضایتمندی مشتری و مشتریان داخلی و خارجی سازمان از دیگر موضوعات مطروحه در این خصوص هستند:

واحد های محترم صنفی و کسب و کارها حتماً باید توجه داشته باشند که موفقیت و داشتن مشتریانی وفادار که همواره همراه و حامی آن ها باشند یک شبه حاصل نمی گردد و نیازمند برنامه مدون و ممارست در اجرای استراتژی ها و به کاربستن تمامی عوامل و متغییر هایی است که در نهایت منجر به مشتری مداری می گردد.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

نسکافه