قاچاق کالا و بحث تغییر محموله ترانزیتی

قاچاق کالا از مسائل گسترده و بسیار مهم حقوقی است که مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات با توجه به اهمیت این موضوع در چند پست قبل به مواردی از آن مانند تعریف کالا از منظر قاچاق پرداخته، اکنون با همیاری استاد محترم جناب آقای علی تقی زاده کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی به موضوع این پست می پردازیم

قاچاق کالا و سایر مصادیق آن:

در ویدئوهای قبلی، از برخی مصادیق قاچاق کالا و ارز بحث شد. در این بخش نیز به یکی دیگر از این مصادیق اشاره خواهد شد. «اضافه کردن کالا به محموله ترانزیتی خارجی یا تعویض و کاهش محموله عبوری». این فعل نیز یکی از مصادیق قاچاق کالا محسوب می شود. برای درک بهتر این مصداق از قاچاق، به مثال زیر توجه نمایید. 

مثال:

شخصی قصد دارد یک کانتینر کاغذ را وارد کشور کند. بر اساس اظهاری که این فرد در گمرک انجام می دهد، این کانتینر حامل 3 هزار تن کاغذ است. اما زمانی که دارد این محموله وارد کشور می شود، ممکن است کالایی به آن اضافه شود. کالایی که اضافه می شود ممکن است از همان کالا (کاغذ) یا کالایی دیگر باشد. این یکی از مصادیق قاچاق کالا است.

آیا هر گونه تغییر قاچاق کالا محسوب می شود؟

اگر همین محموله که به کشور وارد شده، کالای آن کاهش پیدا کند یا تغییر کند، بازهم قاچاق است. فرض کنید که آن کانتینر خالی از کاغذ شود و به جای آن دوربین فیلمبرداری قرار داده شود. در این مورد نیز یکی دیگر از مصادیق قاچاق به وقوع پیوسته است.

و در انتها :

نتیجه ای که این نوشتار درک می شود این است که هر گونه تغییر به هر شکل و هر نحوی که باشد اعم از کاهش یا افزایش مقادیر کالا یا تغییر نوع کالا و یا … تماماً از مصادیق قاچاق محسوب خواهند شد.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید