طراحان مد و لباس و حمایت قانونی از آنها

طراحان مد و لباس و حمایت قانونی از این قشر، موضوع جالب توجهی در حوزه کسب و کارهایی ست که با هنر مد و لباس مرتبط اند. مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات قصد دارد با آشنایی هر چه بیشتر، واحدهای صنفی را نسبت به حقوقشان در این خصوص آگاه نماید.

و حالا در این پست:

سرکار خانم عارفه محمدی مقدم، پژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، درباره تولید محتوا به صورت قانونی صحبت نمودند و اینبار به موضوع طراحان مد و لباس و حمایتی که قانون از این گروه دارد خواهند پرداخت.

طراحان مد و لباس و هنر و صنعت:

طراحی مد (fashion design) هنر استفاده از طراحی،زیبایی شناسی است که می‌تواند در زمینه های متفاوتی مانند طراحی لباس کاربرد داشته باشد. همچنین تغییرات آن می‌تواند ناشی از پیامدهای زندگی فرهنگی و تأثیرات اجتماعی باشد. امروزه مد یک صنعت جهانی است و در بسیاری از کشورهای بزرگ و پیشرفته جای پای خود را محکم کرده‌است.

طراحان مد و لباس و چالشهای پیشرو:

طراحان مد و لباس، هزینه و زمان زیادی را صرف خلق طرح های جدیدشان می کنند. اما امکان اینکه فرد دیگری که هزینه ای برای این کار نکرده از آن کپی برداری کند هست. پس، انگیزه ای برای طراحان باقی نمی ماند. چراکه همه طرح های جدید، به هزینه آنها و به کام همه از جمله رقبای آنان خواهد بود. اما سوال اینست که قانون، چه تسهیلات و حمایت هایی را برای طراحان مد و لباس فراهم کرده؟

قانون ساماندهی طراحان مد و لباس:

مهمترین قانونی که در این رابطه وجود دارد، ماده (4) قانون ساماندهی مد و لباس است. طبق این ماده طرح ها و الگوهای شما به دو شکل حمایت می شود: نظام مالکیت ادبی و هنری و نظام مالکیت صنعتی. البته یک شرط هم دارد. آن شرط این است که این طرح ها و الگوها باید مبتنی بر المان ها و معیارهای ایرانی-اسلامی باشند. با این مقدمه، وارد بحث نظام های حمایتی می شویم.

نظام مالکیت ادبی و هنری:

اولین نظام حمایت از طراحان مد و لباس، نظام مالکیت ادبی و هنری است. در این نظام، آثاری که شما خلق می کنید، به صرف ایجاد حمایت می شوند. البته اگر حاصل کار خودتان باشد و کپی از آثار دیگران نباشد. برای حمایت از طرح های شما در این قالب، حتی نیاز به رعایت تشریفاتی خاص و ثبت اثر هم نیست. با این حال، دو سامانه برای ثبت آثار ادبی و هنری شما در نظر گرفته شده است.

طراحان مد و لباس و معرفی سامانه اختصاصی:

اولین سامانه، سامانه ثبت آثار ادبی و هنری به نشانی www.ircrs.ir است. تمامی آثار ادبی و هنری از جمله طرح های حوزه مد و لباس، در این سامانه قابل ثبت هستند. سامانه دوم، سامانه شیما به نشانی www.iranmode.farhang.gov.ir است. البته این سامانه صرفاً به حوزه مد و لباس اختصاص دارد.شما با ثبت آثارتان در این سامانه می توانید مزایا و حمایت های زیادی را دریافت کنید.

رعایت نکات در ثبت آثار طراحان مد و لباس:

البته باید یک سری نکات هم رعایت شود. مانند راحتی، کاربردی بودن، خلاقیت و دارا بودن معیارهای ایرانی-اسلامی. اگر اثر شما بتواند 55 نمره از 100 نمره در نظر گرفته شده را کسب کند، به ثبت خواهد رسید. اما این ثبت چه اثری دارد؟ همانطور که اشاره شد، حتی بدون ثبت اثر هم از صاحب اثر حمایت می شود. بنابراین، نیازی نیست که شما برای حمایت، آثار خود را به ثبت برسانید.

طراحان مد و لباس و مزایای ثبت:

مزیتی که ثبت برای طراحان مد و لباس دارد این است که کمک می کند تا در مراجع قضایی، به عنوان مالک شناخته شوید. مگر آنکه شخص دیگری ثابت کند که طراح اصلی او بوده و اثر را او طراحی کرده است.

نظام مالکیت صنعتی:

نظام مالکیت صنعتی، در دو قالب از آثار شما حمایت می کند.

قالب اول:

اول طراحی صنعتی است. برای اینکه یک طرح مد و لباس بتواند در قالب طرح صنعتی به ثبت رسد، باید شرایطی داشته باشد. این طرح باید نو باشد، هیچ کجا افشا نشده باشد، اصیل باشد و حاصل کار شما باشد. در صورتی که طرح های مد و لباس شما در این سامانه ثبت شود، از حمایت های قانونی برخوردار خواهد شد.

مهمترین موارد پس از ثبت اثر طراحان مد و لباس:

مواردی مانند اینکه شما مالک اثر شناخته می شوید. ضمناً هیچ کس غیر از شما، اجازه استفاده از آثارتان را نخواهد داشت؛ مگر آنکه از شما کسب اجازه کند. همانطور که در ویدئو مشاهده کردید، طرح های صنعتی مد و لباس زیادی به ثبت رسیده اند. از چادر و مانتو گرفته تا لباس نوزاد. شما می توانید این طرح ها را با جزئیات آنها در سامانه اداره مالکیت صنعتی مشاهده کنید.

قالب دوم:

اما قالب دیگر، ثبت طرح های مد و لباس در قالب نظام اختراعات است. برای اینکه طرح شما در قالب اختراع ثبت شود، علاوه بر نو و ابتکاری بودن، باید کاربرد صنعتی داشته باشد. نمونه هایی از طرح های مد و لباس ثبت شده در قالب اختراع در ویدئو مورد اشاره قرار گرفته اند. مثل انواع لباس های ضدحریق، لباس هوای نجات، لباس اکسیژن، لباس ضدخون ریزی و مواردی مانند آن.    

و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

طراحان مد و لباس