شناسه کالا و شناسه رهگیری چیست؟

شناسه کالا و شناسه رهگیری، کدهایی هستند که وجود آنها برای فروش برخی کالاها ضروری ابوده و فقدان آن می تواند ما را دچار مشکل نماید. ما مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات در این گفتار با همکاری جناب آقای علی تقی زاده کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، به این موضوع خواهیم پرداخت. 

آثار نبود شناسه کالا و شناسه رهگیری:

در مباحث قبلی، از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بحث شد. اینکه قاچاق چه تعریفی دارد و مصادیق آن کدام است؟همچنین به اقسام کالا از نظر این قانون (یعنی کالاهای مجاز، مجاز مشروط و ممنوع) نیز اشاره شد. در اینجا، از دو شناسه بحث می­ شود: شناسه کالا و شناسه رهگیری. نبود این شناسه ها می تواند باعث تحقق جرم قاچاق و وجود آن فرد را از تحقق این جرم رها می کند.

شناسه کالا:

شناسه کالا یک کد 13رقمی مبتنی بر نظام جامع طبقه بندی کالاهاست و مجموعه ای از ویژگی های یک کالا مانند جنس، نوع، مدل، نام تجاری و نوع کاربری کالا مربوط میشود. این خصوصیات به ازای هر کالا، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های تخصصی مربوطه استخراج می‌گردد. بصورت کلی ردیف کالایی که وارد کشور می شود را مشخص می کند.

انواع شناسه کالا:

انواع مختلفی دارد و به صورت بارکد یا رمزینه بر روی کالا الصاق می شود. همچنین، به صورت یک شماره در سامانه مربوطه (سامانه جامع تجارت ایران) به ثبت می رسد. شناسه هایی مانند شناسه داخلی، IRC, IVC, GTIN و….

شناسه رهگیری:

بعد از اینکه شناسه کالا به یک ردیف کالایی تعلق می گیرد، شناسه رهگیری هم از آن ساخته می شود. هدف از ایجاد شناسه رهگیری این است که بدانیم هر یک از ردیف های کالا در چه موقعیتی قرار دارند؟ یعنی هر کدام از واحدهای کالایی، به صورت منحصربه فرد در زنجیره تأمین کالا در چه موقعیتی هستند؟ چه ویژگی هایی دارند؟ در کجا عرضه می شوند و به فروش می رسند؟

و سخن آخر:   

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.در مباحث بعدی از مصادیق قاچاق بحث خواهیم کرد و با کاربرد این شناسه ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

شناسه کالا و شناسه رهگیری