رعایت بهداشت فردی

رعایت بهداشت فردی برای واحد های صنفی، بخصوص در این ایام کرونایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در اینجا به ویدیویی از سرکار خانم ژانت فرساد، کارشناس

مسئول اداره وزارت بهداشت اشاره می کنیم.

ما در اصناف پلاس:
طی سلسله ویدیو های آموزشی علاوه بر رعایت بهداشت فردی، قصد ارائه نکات بهداشتی را جهت کمک به فعالیت واحد های صنفی را داریم، با ما همراه باشید. در این خصوص تا کنون به مباحثی از قبیل، بهداشت موارد غذایی و نقش آن پرداخته ایم

 

در آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، برخی اصول بهداشتی به صنوف تکلیف شده است. یکی از این موارد، رعایت بهداشت فردی است. اما منظور از رعایت بهداشت فردی چیست؟ رعایت بهداشت فردی یعنی رعایت تمامی الزامات و دستورات بهداشتی و اجتناب از رفتارهای غیربهداشتی. عدم رعایت بهداشت فردی می­­ تواند منجر به بروز و شیوع بیماری گردد.

این ویروس از چه طریقی منتقل می شود؟

در حال حاضر نیز با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا، این ویروس می تواند از طریق دهان و بینی منتقل شود. بنابراین، باید به طور مداوم از ماسک و دستکش و شیلدهای حفاظتی استفاده شود. از طرف دیگر، باید به صورت مداوم دست ها را با آب و صابون بشوییم.

جنس این ویروس از چیست؟

زیرا این ویروس از جنس لیپید یا چربی است و به راحتی با آب و صابون حل خواهد شد. به تمامی واحدهای صنفی و خصوصاً رسته های مرتبط با تهیه و توزیع مواد غذایی توصیه می شود تا ضمن رعایت بهداشت فردی، الزامات بهداشتی را به طور جدی رعایت نمایند.

سخن آخر: 

 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

 
 
رعایت بهداشت فردی