رازداری در حیطه کسب و کار

رازداری در حیطه کسب و کار از مباحث مهم مدیریتی در این حوزه بوده و نیاز به آن در فضای سازمانی بسیار محسوس می باشد. راز داری از ویژگی های مدیران و کارکنان موفق است که مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات برای درک بهتر اهمیت به توضیح آن پرداخته است.

در برنامه قبل دیدیم که چرا نباید فروشنده ای مغرور استخدم نماییم، و حالا در ویدیوی حاضر جناب آقای دکتر حمید فرهمند دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران در این باره خواهند گفت.

رازداری در حیطه کسب و کار کد رفتاری مهم:

رازداری مسئله بسیار مهمی است که حتی در امور دینی نیز رعایت آن بسیار توصیه شده. همانطور که با هم دیدیم به یکی از کدهای رفتاری اشاره دارد. کدهای رفتاری نوعی دستورالعمل رفتاری و شخصیتی است که باید در محیط های کاری رعایت شود. تفاوتی ندارد که ما در یک شرکت دو نفره کار می کنیم یا یک سازمان چند هزار نفره. یکی از مهمترین کدهای رفتاری، رازداری و امانت داری است.

رازداری شخصی و اهمیت حفظ آن:

گاهی اوقات در جایی که فعالیت می کنیم، ارتباطی صمیمی با همکارانمان داریم. ممکن است رازهای شخصی زندگی همکارانمان به نحوی به ما منتقل شود. باید مراقب بود که حتی بعد از جدا شدن از آن سازمان، باید رازداری خود را حفظ کنیم. یا زمانی که با آن همکار به اختلاف برخوردیم، باز هم باید امانت دار و رازدار باشیم.

اهمیت رازداری در حیطه سازمانی:

همین موضوع در مورد رازها و اسرار سازمانمان هم صدق می کند. هیچ گاه نباید رازهای سازمان قبلی خود را در سازمان های دیگر افشا کنیم یا به افراد دیگر بگوییم. حتی اگر این فرد، قبلاً در آن مجموعه مشغول به کار بوده، دیگر رابطه سازمانی او با مجموعه قطع شده است. بنابراین، دلیلی ندارد که رازهای مجموعه به او منتقل شود. این موضوع در بحث رازهای مشتریان هم صادق است.

لزوم افشا نکردن راز مشتریان:

ممکن است یکی از مشتریان مجموعه ما وضعیت مالی خوبی نداشته باشد و این موضوع را با ما در میان بگذارد. در اینجا هم نباید راز مشتری را افشا کرد. چه برای مشتریان دیگر و چه برای سایر همکارانمان. به این موضوع می توان رازداری 360 درجه هم گفت. یعنی ما باید امانت دار خوبی برای رازهای همه افرادی که در مجموعه با آنها تعامل داریم، باشیم. 

و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.