جانشین پروری و اهمیت آن در سازمان

جانشین پروری از مباحث مهمی است که در سازمان ها و مدیریت آنها مطرح است. در این نوشتار نیز، در ادامه پست قبلی که در خصوص اهمیت مدیریت زمان بود، جناب آقای دکتر حمید فرهمند دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران، از اساتید خوب مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، توضیحات ارزشمندی را بیان خواهند نمود.

جانشین پروری و مسئولیت مدیران:

جانشین پروری، کد رفتاری مهمی که در ویدیو اشاره شد، مربوط به مدیران و سرپرستان است. وقتی سرپرستی گروهی از افراد را برعهده می گیریم، در قبال آینده آنها مسئولیم. پس باید کمک کنیم تا آینده شغلی خوبی داشته باشند. باید به آنها آموزش دهیم که افرادی ایده پرداز و منتقد باشند و مراقب باشیم تیمی که سرپرستی آن را برعهده داریم، بله قربان گوی ضعیف بار نیاید.

اهمیت جانشین پروری:

جانشین پروری استعدادهای کنونی سازمان را به استعدادهای مورد نیاز آن در آینده تبدیل کند. بنابراین، اولین نکته ای که باید به آن توجه شود، همین است. باید افرادی در مجموعه باشند که پس از ما، بتوانند 70، 80 درصد کارهای ما را انجام دهند. پس، اگر آینده تیمتان برای شما مهم است (که البته باید باشد)، به این کد رفتاری توجه کنید. 

روش پیاده سازی جانشین پروری:

بر اساس تحقیقات كانگر و فولمر (۲۰۰۳) برنامه‌ريزي جانشين پروري مي‌بايست با بحث پرورش و آماده‌سازي قابليت‌هاي رهبري و مديريت سازمان در كنار يكديگر و تحت عنوان مديريت جانشين پروري بررسي شوند. اين دو محقق شش شركت را كه در اجراي این مورد موفق بوده‌اند را با روشهاي كمي و كيفي مورد بررسي قرار دادند و به قواعدی رسیدند.

جانشین پروری و مراحل آن:

برنامه جانشین پروری فرآیندی نظم یافته و سیستمی بوده و ملاحظاتی دارد که برای موفقیت در پیاده سازی آن باید به آنها توجه کرد. قواعدی که طبق تحقیقات به آن دست یافتند عبارتند از: تمرکز بر توسعه که سایر قواعد بر اساس آن شکل گرفت، تمرکز بر مشاغل کلیدی، آشکار بودن سیستم و دوری از ابهام، اندازه گیری مستمر پیشرفت و منعطف نگه داشتن سیستم.

برخی از دلایل استفاد از جانشین پروری:
  • کمک به استقرار برنامه استراتژیک سازمان
  • کمک به تشخیص نیازمندیهای سازمان، نیازهای آموزش و توسعه
  • افزایش خزانه استعدادها را افزایش می­دهد
  • ایجاد فرصت برای افراد با عملکرد بالا
  • کمک به برنامه­ریزی مسیر شغلی افراد
  • کمک به پیشرفت زنان و اقلیتها
  • افزایش توانایی افراد را برای مواجهه با محیط متغیر
  • افزایش قدرت سازمان در موارد خروج داوطلبانه افراد از مشاغل کلیدی جهت جایگزینی
  • کاهش آسیب پذیری سازمان نسبت به خروج نیروها
  • مواجه راحتتر سازمان با اثرات کاهش اندازه و …
سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

جانشین پروری در سازمان