تخلفات کسب و کارهای مجازی(عدم رعایت قانون و مقررات نظام صنفی)

تخلفات کسب و کارهای مجازی چنان که در مباحث اخیر به دفعات در خصوص موارد و نکات حائز اهمیت آن صحبت کردیم از مسائل مهمی است که جهت پیشگیری از وقوع جرم و اعمال مغایر با قانون باید مورد توجه واحدهای صنفی و به ویژه کسب و کارهای مجازی باشد. همانطور که قبلا هم اشاره نمودیم گسترش یافتن خرید و فروش مجازی و رشد فروشگاه‌های اینترنتی سبب شد تا قانونگذار  راه‌های مختلفی را برای پیشامد های احتمالی و حتی در صورت نیاز جهت برخورد با فروشندگان متخلف در نظر بگیرد. 

در برنامه های پیشین از سری ویدیوهای تخلفات کسب و کارهای مجازی به موضوع “عدم درج و یا اعلام نحوه تأمین کالا” پرداخته شد و این بار جناب آقای سید علیرضا شکوهیان کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی، به سراغ مورد “عدم رعایت قانون و مقررات نظام صنفی” رفته اند که با هم در ادامه خواهیم دید. 

عدم رعایت قانون و مقررات نظام صنفی : 

یکی دیگر از تخلفات کسب و کارهای مجازی، عدم رعایت قانون و مقررات نظام صنفی کشور است. این تخلف در آیین نامه اجرایی مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی آمده است. علاوه بر این، عدم رعایت مصوبات کمیته نظارت بر عملکرد کسب و کارهای مجازی هم همین حکم را دارد. در صورت عدم رعایت این مقررات، اخطاری کتبی در پرونده صنفی کسب و کارهای مجازی درج خواهد شد.

نگاهی به ماده (87) قانون نظام صنفی:

حال که به اهمیت آگاهی از این موارد قانونی پی بردیم. جهت بالابردن بیشتر این آگاهی بد نیست که نگاه مختصری به ماده 87 قانون نظام صنفی و تبصره آن بیندازیم. 

ماده 87 قانون نظام صنفی :

فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

تبصره:

چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیر خانه هیأت عالی نظارت و وزارت خانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت می رسد.

همان طور که مشاهده می کنید بر اساس ماده 87 قانون نظام صنفی فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی باید طبق آیین نامه اجرایی باشد که تبصره ماده 87 بدان اشاره می کند.

و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.