اهمیت نقش ارباب رجوع در کسب و کار

ارباب رجوع و در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه نقش او در کسب و کار از نکات مهم دیگری است که در پست حاضر قصد داریم به آن بپردازیم. جناب آقای ابراهیم وکیل دکتری مدیریت بازرگانی از اساتید گرامی مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، در پست قبلی در خصوص پس انداز عاطفی مشتری نکاتی را فرمودند و اکنون درباره اهمیت نقش ارباب رجوع در کسب و کار

نکته جالب توجه:

اینکه بطور کلی عبارت ارباب رجوع از خود کلمه ارباب گرفته شده، به این جهت که اربابان از نظر منزلت در جایگاهی خاص داشتند. بنابراین منظور از ارباب رجوع نیز همین است که مشتری مقام و جایگاه خاصی را باید در کسب و کارها داشته باشد و بی توجهی به این قشر و نقش پر اهمیت آنها مخصوصا در کسب و کارهای امروزی قطعا به نفع هیچ کسب و کاری نخواهد بود.

تعریف ارباب رجوع یا مشتری :

ارباب رجوع یا همان مشتری، فردی است حقیقی یا حقوقی که محصول یا خدمتی را دریافت می کند. از دیدگاه سنتی مشتری کسی است که فرآورده های شرکت یا کسب و کاری را خریداری کند در دنیای کسب و کار امروزی مشتری کسی است که سازمان تمایل دارد از طریق ارزشی که ایجاد میکند بر رفتار وی اثر بگذارد.

تفاوت مشتری و ارباب رجوع:

البته باید توجه داشت که مشتری و ارباب رجوع در حیطه های سازمانی و کسب و کاری در یکسری موارد با هم تفاوتهایی هستند. مانند حق انتخاب، استمرار حرکت، ارتباطی عاطفی، ارتباط حقوقی و متقابل، منافع متقابل و …

رضایت مشتری یا ارباب رجوع:

رضایت داشتن مشتری و یا ارباب رجوع مستلزم شاد و راضی نگه داشتن او هم در تعاملات روزانه است و هم از دیدگاه بلند مدت و جهانی. به عبارت بهتر، رضایت ارباب رجوع یا مشتری میزان مطلوبیتی است که او بخاطر ویژگی های مختلف گفته شده کسب می کند و منبع سودآوری و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است.

و سخن آخر :

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.