گروه بندی مؤدیان (اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم)

گروه بندی مؤدیان در اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (95) قانون مالیات های مستقیم از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت و تغییر پیدا کرد. توضیح بیشتر آن که نصاب های گروه بندی مؤدیان مالیاتی باتوجه به تورم تغییر یافت. در این خصوص از شما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای حبیب زاده، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی توجه فرمایید.

گروه بندی مؤدیان به چه معناست؟

پر واضح است که برای سازمان امور مالیاتی همه واحدهای صنفی از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. سازمان امور مالیاتی باتوجه به اهمیت کسب و کارها و واحدهای صنفی و میزان تراکنش آنان، مبادرت به گروه بندی مؤدیان می نماید. طبیعی است که باید میان یک سوپرمارکت با یک طلا فروشی تفاوت قائل شد. بر همین اساس مالیات دریافتی از هریک از این کسب و کارها باتوجه به گروه بندی که انجام پذیرفته و بسته به آن گروه متفاوت خواهد بود. مثلاً از طلافروشی نوعاً مالیات بیشتری اخذ خواهد شد.

تا قبل اصلاح قانون مالیات های مستقیم:

تا قبل سال 1395 واحدهای صنفی بیشتر بر اساس نوع فعالیت در گروه های مختلف قرار می گرفتند. مثلاً صاحبین هتل های 3 ستاره بنا به اهمیت شغل شان در گروه الف قرار می گرفتند. طلا فروشان، مشاورین املاک و رستوران ها در گروه ب قرار می گرفتند. و به همین منوال گروه بندی مؤدیان انجام شده بود.

از سال 1395 به بعد:

گروه بندی مؤدیان از سال 1395 به بعد و بعد از اصلاح قانون مالیات های مستقیم دیگر بر اساس نوع فعالیت واحدهای صنفی و کسب و کارها تعیین نگردید و صرفاً بر اساس میزان فروش آنها در طول یکسال تعیین گردید. سازمان مشخص کرد واحدهای صنفی که میزان فروش آن ها بیشتر از 3 میلیارد تومان در سال است در گروه اول قرار خواهند گرفت. این نصاب ها و این گروه بندی ها تا 5 سال ثابت بود و تغییر نیافته بود تا سال 1400.

نصاب گروه بندی مؤدیان در سال 1401 به چه صورت است؟

مؤدیانی که میزان کل فروش آن ها یا درآمد ناخالص آن ها در طول یکسال یعنی از ابتدای سال 1401 به بعد بیشتر از 15 میلیارد تومان باشد در گروه اول قرار گرفته اند. مؤدیانی که میزان کل فروش آن ها بیشتر از 5 میلیارد تومان تا 15 میلیارد تومان است در گروه بندی دوم و مشاغلی که میزان کل فروش آن ها کمتر از 5 میلیارد تومان است در گروه سوم قرار خواهند گرفت.

اهمیت این گروه بندی در چیست؟

میزان تکالیف یک واحدصنفی تابعی از گروهی است که در آن قرار گرفته است. لزوم نگهداری دفاتر، ضرورت ارسال صورت معاملات فصلی، معاف از صدور صورتحساب شدن یا خیر همه بستگی به گروه بندی دارد.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.