کمیسیون ماده 8 قانون شهرداری، یکی دیگر از کمیسیون های مهمی است که اصناف و کسب و کارها می بایست نسبت به آن آگاهی های لازم را داشته باشند.  بنابراین در این عنوان، وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 8 قانون شهرداری بررسی می شود.

 تاریخچه کمیسیون ماده 8 قانون شهرداری بر میگردد به سال 1347، که قانونی تحت عنوان نوسازی و عمران شهری تصویب می شود. با این هدف که شهرداری ها اقداماتی را به انجام رسانند. از قبیل تأمین امکانات و فضاهای تفریحی، تعریض خیابان ها، ایجاد معابر عمومی جدید و نوسازی بافت های فرسوده. در سال 1348 شهروندان تهرانی مکلف شدند تا انتهای هر سال مبلغی را تحت عنوان عوارض نوسازی پرداخت کنند. 

بنابراین:

به موجب قانون، شهرداری مکلف شد تا این مبالغ را به طور خاص فقط صرف نوسازی شهر کند. از طرفی، هرگونه مصرف این وجوه در دیگر موارد، مستوجب ضمانت اجرای کیفری بود.

ترکیب اعضای کمیسیون ماده (8) قانون نوسازی و عمران شهری:

کمیسیون ماده 8، متشکل از سه عضو اصلی است: نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر و نماینده دادگستری. البته بر اساس قانون سال 1347، سه نفر از معتمدین محل و نماینده انجمن شهر هم عضو این کمیسیون بودند. در اینجا، نظر اکثریت آنها ملاک عمل بود.

تکالیف کمیسیون ماده (8) قانون نوسازی و عمران شهری:

وظیفه اصلی کمیسیون ماده 8، رسیدگی به اعتراضات مربوط به ارزیابی و قیمت گذاری و ارزش گذاری املاک و اراضی شهروندانی که در حوزه معابر شهری قرار دارد و شهرداری می خواهد نسبت به خرید آنها اقدام کند، بود. شاید شما هم شنیده باشید که شهرداری خواسته تا طرحی را در یک خیابان یا بزرگراه اجرا کند. شاید اجرای این طرح نیاز داشته باشد تا املاک شهروندان در آن حوزه خریداری شود. شهرداری ها برای این املاک قیمتی در نظر می گیرند.

مهم ترین وظیفه این کمیسیون:

وظیفه مهم کمیسیون ماده 8 شهرداری، رسیدگی به اعتراضات افرادی است که املاک و مستغلات آنها قیمت گذاری شده است. به عنوان مثال، ممکن است مغازه فردی در طرح شهرداری قرار داشته باشد. شهرداری مغازه این فرد را قیمت گذاری و ارزش گذاری می کند. اگر این فرد به ارزش گذاری شهرداری اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به کمیسیون ماده 8 ارائه می کند.

صلاحیت فعلی کمیسیون ماده (8):

علی رغم اینکه در قانون سال های 1347 و 1348 بحث عوارض سالیانه شهرداری مطرح شده است، اما در حال حاضر رسیدگی به عوارض سالیانه شهری، در اختیار کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری قرار دارد. بنابراین، کمیسیون ماده 8 در خصوص اعتراضات نسبت به عوارض سالیانه املاک و نوسازی اقدام نمی کند. صلاحیت کمیسیون ماده 8، بیشتر رسیدگی به بحث ارزیابی و قیمت گذاری املاک و مستغلات است. همان املاک و مستغلاتی که موضوع طرح های مربوط به قانون سال 1347 است.

در آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.