کمیسیون ماده ۱۰۰ از جمله مباحثی است که برای اشخاص خیلی آشناست و بارها این عنوان را شنیده اند. این کمیسیون مهمترین کمیسیون مستقر در شهرداری است. کمیسیون ماده ۱۰۰ مالکین را موظف می کند که قبل ساخت و ساز از شهرداری پروانه اخذ نمایند. از طرفی شهرداری ها هم مکلف خواهند بود نسبت به عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف مندرجات آن ممانعت بعمل آورند.

ضرورت أخذ پروانه جهت احداث بنا یا تعمیر اساسی:

در ادامه مباحث مربوط به کمیسیون های شهرداری، با کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها آشنا خواهید شد. وقتی فردی نسبت به ساخت و ساز اقدام می کند، ممکن است از طرف شهرداری به وی اخطار شود. اخطاری که به ارتکاب تخلف ساختمانی از سوی او اشاره دارد.

صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰: 

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه صادره را دارد. هر شخصی که قصد ساخت و ساز در املاک یا اراضی خود را داشته باشد، باید از شهرداری پروانه بگیرد. علاوه بر مواردی که ذکر گردید، تعمیرات اساسی نیز به دریافت پروانه نیاز دارد. حال، اگر کسی پروانه نداشته باشد یا مطابق پروانه عمل نکند، متخلف خواهد بود.

نکته:

مواردی از جمله عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن، تجاوز به معابر شهری، تراکم اراضی، عدم استحکام بنا، تغییر کاربری از جمله موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشند. 

ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها:

تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارجاع می شود. این کمیسیون سه عضو اصلی دارد: نماینده وزارت دادگستری، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای شهر. البته نماینده شهرداری هم بدون حق رأی در این کمیسیون حضور می یابد. حضور نماینده شهرداری صرفاً برای ادای توضیحات و ارائه گزارش است.

نحوه رسیدگی:

کمیسیون اسناد ارائه شده از سوی شهرداری را بررسی می کند. سپس، به فرد متخلف اخطار می شود که دفاعیات خود را به کمیسیون ارائه نماید. حضور فرد متخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها الزامی نیست. البته ممکن است کمیسیون حضور فرد متخلف در جلسه را ضروری بداند. در اینجا فرد می تواند در جلسه شرکت و از خود دفاع نماید.

احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نحوه اعتراض به آن:

کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از رسیدگی، نسبت به صدور رأی اقدام می کند. رأی کمیسیون به دو صورت صادر می شود. گاهی کمیسیون فرد متخلف را بدلیل تخلف در ساخت و ساز جریمه می کند. این در مواردی است که اصول شهرسازی رعایت شده باشد . اما گاهی نیز حکم به قلع و قمع بنا می دهد. درصورتیکه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده باشد، حکم تخریب صادر خواهد شد. 

اعتراض به حکم کمیسیون ماده ۱۰۰:

حکم کمیسیون قطعی است. با این حال، اگر فرد نسبت به این حکم معترض باشد، می تواند در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نماید. مهلت اعتراض بسته به اقامت ذینفع در ایران و خارج از کشور متفاوت است. ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ برای آن ها که مقیم ایران هستند را در نظر گرفته است. 

در آخر از شما دعوت می کنیم

به ویدئوی جناب آقای هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در این خصوص توجه فرمایید. در نوشتارهای متعددی از سایر کمیسیون های قانون شهرداری ها به تفصیل خواهیم پرداخت. همراه ما باشید.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.