کرونا و تقویت تاب آوری

کرونا و بحران پیش آمده ناشی از آن به نظر می رسید که به انتها رسیده و اکنون مراحل فروکشی و نابودی این بیماری را سپری می کنیم که در عمل مشاهده گردید چنین نبوده و پیامدهای بلندمدت آن به این سرعت از بین نخواهد رفت. در این خصوص اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به همت مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی خود مبادرت به ترجمه کتابی با همین مضمون تحت عنوان «تقویت تاب آوری اقتصادی پس از بحران کووید 19 از منظر صنعت و بنگاه» نمود. 

از شما دعوت می نماییم، ویدئوی نشست تخصصی پیرامون موضوع تقویت تاب آوری اقتصادی و در ادامه رونمایی از کتاب مذکور را مشاهده بفرمایید:
در این نشست جناب آقای دکتر شقاقی شهری، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی و معاون دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهندس مجیدزاده، مترجم، پژوهشگر توسعه و کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و جناب آقای حسین طاهرمحمدی، ریاست اتاق اصناف شمیرانات و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران حضور داشتند.
 

بحران کرونا یا به عبارتی همان کووید-19 پیامدهایی بلبند مدت دارد که به ویژه در عرصه اقتصاد می بایست به آن توجه نمود. در این نشست که پیرامون اثر جدید پژوهشی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات برگزار گردید حول محور دو گذار به اقتصاد سبز و اقتصاد دیجیتالی صحبت می شود. این تأکید بر پایه شواهدی از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی استوار است. 

همه افراد و اقتصادهای سراسر جهان از سرایت همه گیری کرونا متأثر شده اند:

ناگهانی بودن و حجم شوک اغلب کشورها را دچار بحران کرد که بدترین بحران پس از جنگ دوم جهانی بود. هم شدت شیوع بیماری  و هم اثرات اقتصادی آن از نظر زمان و وخامت در میان کشورها، صنایع، بنگاه ها و افراد متفاوت بوده است. شناسایی و رمز گشایی عواملی که می تواند اقتصاد ها را در برابر شوک های شدیدی مثل کرونا تاب آور کند بسیار حایز اهمیت است.

همه گیری کووید-19 پیوند متقابل بین کشورها و صنایع را به نمایش گذاشت:
محدودیت های بین جابجایی و فعالیت اقتصادی سبب گردید تا درباره ریسک های وابسته به پراکندگی بین المللی تولید، بحثی مفصل برانگیخته شود. هرچند که اقتصادهای کوچک و باز بیشتر در معرض این اختلالات هستند پیوندهای بیشتر می تواند دال بر تاب آوری بهتر نیز باشد.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید