چک تضمین

چک تضمین، به دلیل کاربردهای مختلف آن یکی از متداول ترین تضامینی است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. در این خصوص جناب آقای ایمان قاضی عسگر، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهیدبهشتی و وکیل پایه یک دادگستری صحبت خواهند نمود. تا انتهای این ویدئو همراه اصناف پلاس باشید.

چک تضمین امروزه در معاملات روزمره به عنوان وثیقه و تضمین انجام تعهدات کاربرد دارد و مورد استفاده قرار میگیرد. نکته قابل توجه این است که تا قبل از تصویب قانون جدید صدور چک، چک های تضمین بدون درج تاریخ، صادر می گردید منتها از بعد از تاریخ تصویب قانون جدید صدور چک دیگر این امکان عملاً حذف گردیده و تمامی چک ها می بایست با تاریخ صادر شوند.

کلیه خسارات ایجاد شده نیز به موجب عدم انجام تعهد نیز از محل چک تضمین شده نیز قابل پرداخت است:
از دیگر نکات مهم این است زمانیکه شخصی چک تضمین طلب می کند معمولاً مبلغی چند برابر مبلغ مورد تعهد بر روی چک درج می کند که علاوه بر موضوع تعهد، تمامی خساراتی هم که وارد شده از این تأخیر یا عدم انجام تعهد را هم دربرگیرد.
علاوه بر این:

به موجب قانون جدید صدور چک، چک تضمین در وجه ذینفع صادر می شود و پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به شخص دیگر امکان پذیر نیست.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.