پرداخت های غیر مستمر از پرداخت حق بیمه معاف اند

پرداخت های غیر مستمر و معاف بودن آنها از پرداخت حق بیمه از نکات مهمی هستند که در این پست با همیاری استاد گرانقدر مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، جناب آقای صادق سازگاری پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی به آن خواهیم پرداخت. در پست قبل درباره اصلاح لیست بیمه شدگان گفته شد و حالا پرداخت های غیر مستمر

پرداخت های غیر مستمر و مستمر:

هر فرد شاغل ممکن است علاوه بر مزدی که دریافت می کند مبالغی را (نقدی یا غیر نقدی) از کارفرما دریافت کند. این پرداخت ها یا مزایا به دو گروه مستمر و غیرمستمر تقسیم می شوند مواردی از جمله پاداش افزایش تولید، کارانه و یا پرداخت های مناسبتی به کارکنان واحدهای مشمول قانون بیمه تأمین اجتماعی پرداخت های غیر مستمر بوده و از شمول پرداخت حق بیمه معاف هستند. 

 پرداخت های غیر مستمر و دستور العمل سازمان تأمین اجتماعی:

سازمان تأمین اجتماعی در دستورالعمل های سابق خود از جمله بخشنامه 3-11 پرداخت مواردی از جمله پرداخت های غیر مستمر ذکر شده فوق را تا سقف 30 درصد حقوق کارکنان به رسمیت می شناخت. در حالیکه در ماده 47 قانون کار و آیین نامه اجرایی آن، تحت شرایطی خاص پرداخت های بیشتر از این مبلغ هم به رسمیت شناخته شد.

بخشنامه جدید برای پرداخت های غیر مستمر:

در نیمه مرداد ماه سال 1399، بخشنامه ای منتشر گردید که براساس ضوابط ماده 47 قانون کار این پرداخت ها به رسمیت شناخته شد. بنابراین چنانچه شما بیش از 30 درصد حقوق کارکنان خود را پاداش و … پرداخت می کنید در صورت اثبات افزایش واقعی تولید واحد کاری تان این پرداخت های غیر مستمر از شمول حق پرداخت و کسر حق بیمه معاف خواهند بود.

پرداخت های غیر مستمر از نوع مناسبتی:

علاوه بر موارد قبل بند جدیدی به این بخشنامه اضافه گردید که طی آن پرداخت های مناسبتی مانند پرداخت های بابت اعیاد ملی یا مذهبی، تولد کارکنان و مواردی از این دست از شمول حق بیمه معاف شدند، منوط به اینکه این پرداخت ها بصورت مستمر جزء حقوق کارکنان در نظر گرفته نشده باشند.

برخی از مزایای غیر مستمر به استناد قانون کار و مالیات عبارتند است:
 • اضافه کار
 • پاداش انجام کار
 • عیدی
 • پاداش آخر سال
 • پرداخت هایی برای تهیه لباس
 • پرداخت هایی برای درمان و معالجه
 • بهره وری
 • خسارت اخراج
 • فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
 • بازخرید خدمت در خاتمه خدمت
 • بازخرید مرخصی  و یا سایر مزایایی که توسط کارفرما طبق قانون به کارکنان پرداخت می شود
و سخن آخر :

ز اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.