ورود کالای خارجی با نام یا علامت تجاری ایرانی

ورود کالای خارجی با نام و یا علامت تجاری ایرانی، از مصادیق دیگر معضل قاچاق بوده که در این گفتار مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، با همراهی جناب آقای علی تقی زاده کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی قصد دارد به آن بپردازد. در پست قبلی در مورد شناسه کالا و شناسه رهگیری گفته شد و اینبار در ادامه خواهیم دید که:

ورود کالای خارجی و مسئله قاچاق :

اگر شما یک کالای خارجی را با نام یا علامت تجاری ایرانی وارد کشور کنید، مرتکب قاچاق شده اید. البته در اینجا باید قصد متقلبانه داشته باشید و مجوزهای لازم را برای ورود کالا أخذ نکرده باشید. به عبارت دقیق تر ” اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه ” قاچاق محسوب می گردد و مشمول برخوردهای قانونی در این زمینه.

مثالی برای روشن تر شدن این موضوع:

من قصد دارم تا کالایی خارجی را وارد کشور کنم. طبیعتاً برای وارد کردن کالا به کشور، باید مجوزهایی را أخذ کنم یا تشریفاتی را طی کنم. اما برای اینکه این کالاها راحت تر وارد کشور شوند، نام یا نشان ایرانی بر آنها نصب می شود. پس در اینجا قصد من تقلب و فریبکاری است. همین موضوع باعث می شود که جرم قاچاق واقع شود یعنی من مرتکب قاچاق شده و احکام قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر من قابل اجراست.  

و سخن نهایی:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.