ورود خسارت از طریق فروش فوق العاده و اقساطی

ورود خسارت از طریق فروش فوق العاده و اقساطی، یکی دیگر از تخلفاتی است که قانونگذار در قانون نظام صنفی به صراحت از آن نامبرده و برای متخلف آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است.

در چند مبحث، مقررات ناظر بر فروش فوق العاده و فروش اقساطی مورد اشاره قرار گرفت. این موضوع در تبصره ماده (70) و ماده (84) قانون نظام صنفی مورد اشاره قرار گرفته است. در ویدئوهای سابق، تعریف فروش فوق العاده و اقساطی و حراج و مدارک لازم برای صدور مجوز اشاره شده است. بنابراین، در این مبحث صرفاً به کلیاتی از باب ورود به بحث اشاره می شود. 

 

فروش فوق العاده و حراج به چه معنا است؟

در آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج، ابتدا این مفاهیم تعریف شده اند. فروش فوق العاده یعنی عرضه کالا یا خدمت به قیمت حداقل 15 درصد پایین تر از قیمت آن. منظور از قیمت، قیمت متعارف یا قیمت بازار یا قیمت مصوب و یا ضوابط نرخگذاری است. البته فروش فوق العاده همانطور که سابقاً اشاره شد، صرفاً در ایام خاص و با شرایط خاصی امکان پذیر است.

 

فروش اقساطی به چه معنا است؟

فروش اقساطی یعنی عرضه کالا و خدمات بنحوی که تمام یا قسمتی از بهای آن در سررسیدهای معین دریافت گردد. حال، ممکن است این اقساط مساوی یا غیرمساوی باشند.

 

ورود خسارت از طریق فروش فوق العاده یا حراج:

ورود خسارت از طریق فروش فوق العاده یا حراج را می توان در قالب مثالی توضیح داد. فرض کنید که یک واحد صنفی مجوزهای لازم را برای فروش فوق العاده أخذ کرده باشد. قانوناً او امکان برگزاری فروش فوق العاده یا حراج و عرضه کالا یا خدمت از این طریق را خواهد داشت. اما واحد صنفی به نحوی فروش فوق العاده را انجام می دهد که باعث ورود خسارت می شود. فرض کنید کالایی که واحد صنفی قصد عرضه آن را دارد، 1 میلیون تومان قیمت داشته باشد. 

بنابراین اگر:

اگر واحد صنفی این کالا را با 50 درصد تخفیف عرضه کند، باید به قیمت 500 هزار تومان آن را به فروش رساند.

توجه کنید:

حال، فرض کنید واحد صنفی از فروش فوق العاده سوء استفاده کند. یعنی اول مبلغ کالا را دو برابر اعلام کند و بعد برای آن 50 درصد تخفیف قائل شود. به عنوان مثال، کالا را 2 میلیون تومان اعلام کند و قیمت آن را با 50 درصد تخفیف، 1 میلیون تومان اعلام کند. در اینجا، مشخص است که هدف واحد صنفی ارائه تخفیف و فروش فوق العاده نیست. بلکه به بهانه تخفیف دادن، او دارد مشتری جذب می کند. این موضوع باعث ورود خسارت به مصرف کننده می شود.

 

ورود خسارت از طریق فروش اقساطی:

این موضوع را هم می توان در قالب مثالی ارائه کرد. فرض کنید واحد صنفی قصد دارد تا کالای خود را در قالب فروش اقساطی عرضه کند. مطابق قرارداد، خریدار ملزم می شود تا به عنوان مثال، در 12 قسط 1 میلیون تومانی بهای کالا را بپردازد. مقررات نظام صنفی گفته اگر خریدار بخواهد زودتر تسویه حساب کند، باید این کار انجام پذیرد. اگر فروشنده بر خلاف مقررات به تسویه حساب رضایت ندهد، به خریدار خسارت وارد می شود.

 

چه کسانی می توانند جبران خسارت را بخواهند؟

نکته بسیار مهمی که در قانون باید مورد اشاره قرار گیرد، تعیین شخص ذینفع است. در اثر فروش فوق العاده ممکن است رقبا و هم صنفی های آن واحد صنفی هم خسارت ببینند. آیا آنها هم می توانند خسارات ناشی از کم شدن فروش خود را مطالبه کنند؟ در صدر ماده (70)، قانونگذار به طور کلی به ورود خسارت به اشخاص اشاره کرده است. اشخاص یعنی هر شخص؛ اعم از اینکه خریدار یا مصرف کننده باشد و یا رقبا و هم صنفی های آن واحد.

منظور قانونگذار صرفاً خریدار بوده است:

اما وقتی به ادامه این ماده توجه می شود، مشخص است که منظور قانونگذار صرفاً خریدار بوده است. پس، صرفاً خریدار است که اگر متحمل ضرر شود، می تواند جبران آن را مطالبه کند.

 

ضمانت اجرای ورود خسارت از طریق فروش فوق العاده، حراج و فروش اقساطی:

طبق ماده (70) قانون نظام صنفی، اگر خسارتی متوجه خریدار شود، دو ضمانت اجرا بر واحد صنفی تحمیل می شود. اول اینکه واحد صنفی باید تمامی خسارات وارده به خریدار را جبران نماید. دوم اینکه واحد صنفی به جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت محکوم می شود.

سخن آخر:

 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.