نقش مدیران و سازمانها در نوآوری و ایده پردازی

نقش مدیران و سازمانها در نوآوری و ایده پردازی از نکات قابل توجهی است و اکنون مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات با رهنمون جناب آقای دکتر حمید فرهمند،دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تهران به آن خواهد پرداخت. در پست قبل از سری کدهای رفتاری درباره تعامل کار و زندگی گفتند و اینبار موضوع نقش مدیران در نوآوری و ایده پردازی.

سازمان ها در تلاش رسیدن به نوآوری و ایده پردازی:

امروزه تلاش های وسیعی توسط بسیاری از سازمان ها برای ترغیب کارکنان به خلاقیت، نوآوری و ایده پردازی انجام گرفته است و مدیران خلاق، سازمان های خلاق و کارکنان خلاق اضلاع این مثلث اند کـه بـدون هـر یـک از آنها خـلاقـیـت و نـوآوری میسر نمی گردد. ساختار سازمانی مناسب، حمایت، پشتیبانی و تشویق لازم مدیران دو عـنـصـر اسـاسـی در خـلاقـیت افرادند.

نقش مدیران در بروز نوآوری و ایده پردازی:

در اینجا به یکی از کدهای رفتاری مهم اشاره شد که با سازمان در ارتباط است. مدیر باید در سازمان محیطی را فراهم سازد که نوآوری شکل بگیرد و افراد از ریسک کردن نترسند. باید فضا به نحوی باشد که کارمندان بتوانند به راحتی عملکردهای اشتباه را نقد کنند. ضمناً، به جای اینکه به دنبال سرزنش افراد باشیم، باید به حل مشکلات توجه کنیم.

نوآوری و ایده پردازی و تأثیر محیط در آن:

در بسیاری از سازمان ها، به جای اینکه به دنبال رفع مشکلات باشند، به دنبال مقصر می گردند. این موضوع باعث می شود که کارکنان بسیار ترسو و ریسک گریز شوند. این کارکنان، به جای اینکه ریسک کنند، ایده داشته باشند و نوآوری کنند، از موضوعات فرار می کنند. به جای اینکه مسائل و مشکلات حل شوند، رد می شوند و کارکنان از آن شانه خالی می کنند. 

نکته حائز اهمیت:

سـازمـان هـا بـرای تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیاز به افکار، اندیشه ها، نظرات تـازه و نـو دارند تا با نوآوری و ایده پردازی مبتنی بر تحقیقات، اندیشه ها و… بـتـوانـنـد پـویـایـی خـود را تـضـمـیـن کـنـنـد وگـرنـه رو بـه نابودی می روند. مقاومت سازمان ها در قبال تغییر و تحولات جهانی و منطقه ای موجب حذف آنها شده و حتی قادر به حفظ وضع موجود هم نخواهند بود.

و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

نوآوری و ایده پردازی در سازمان