نحوه طرح دعاوی صنفی

نحوه طرح دعاوی صنفی، مراحل آن و همچنین رسیدگی به شکایات واحدهای صنفی از جمله امور حقوقی است که توجه و آگاهی از آن برای کلیه واحدهای صنفی می تواند بسیار کارگشا باشد. از اینرو در این پست، مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات با توضیحات کوتاه و مفید سرکار خانم پرنیان زاهدی کارآموز وکالت و دبیر اموز کمیسیون های اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به آن پرداخته است.

طرح دعاوی صنفی در صورت بروز مشکل با اتحادیه ها:

در صورتیکه در برخورد با اتحادیه ها با مشکل مواجه شدید و تمایل دارید که دعوای مطرح شده شما حتما رسیدگی گردد و رد نشود، نحوه طرح دعاوی صنفی و انجام اقدام لازم برای شما به عنوان یک فرد یا واحد صنفی ، به این شکل خواهد بود که قدم های زیر را بردارید.

مراحلی که در این راه باید طی شود:

در مرحله نخست برای طرح دعاوی صنفی، شما باید به عنوان یک فرد صنفی شکایت خود را در مورد رأی و نظر اتحادیه مربوطه و همچنین اعضای هیأت مدیره انان در سامانه های ثبت شکایت و سازمان های صنفی درج و ثبت نمایید.

مرحله دوم:

در مرحله بعد، شکایت و دعاوی صنفی شما به اتاق اصناف شهرستان مربوطه ارجاع خواهد شد و اتاق اصناف به شکایت شما رسیدگی خواهد کرد و نظر خود را به شما ابلاغ خواهد نمود.

مرحله سوم:

پس از اعلام نظر اتاق اصناف شهرستان، واحد صنفی جهت پیگیری دعاوی صنفی خود می تواند ظرف مدت 20 روز شکایت خود به رأی را به کمیسیون نظارت ارجاع نموده تا کمیسیون نظارت از نظر اعلامی اتاق اصناف تجدید نظر کرده و نظر نهایی خود را به شما اعلام نماید.

در مرحله بعد:

پس از اینکه نظر و رأی اتاق اصناف به واحد صنفی ابلاغ گردید. در ادامه جهت پیشبرد دعاوی صنفی، چنانچه هنوز هم به رأی صادره اتاق اصناف هنوز هم شکایتی باشد، می توانید به کمیسیون های نظارت مراجعه نمایید. کمیسیون نظارت به درخواست شما رسیدگی نموده و و نظر خود را به شما ابلاغ خواهد کرد.

در پایان:

اگر همچنان به نظر صادره کمیسیون ها شکایت و اعتراضی بود، در آخر برای دعاوی صنفی باید به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت خود را به این مرجع اعلام نمایید. نکته بسیار مهم در این زمینه اینست که اگر قبل از طی این مراحل ابتدا به مراجع قضایی مراجعه نمایید، سبب می شود که دعوای شما با رد مواجه شود. پس برای نتیجه بهتر طی مراحل فوق الزامی است.

بنابراین در دعاوی صنفی :

طبق تبصره 3، بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی “در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می شود. طرف معترض نسبت به رأی صادره می تواند ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.”

در صورت اعتراض:

در این صورت اگر در روند دعاوی صنفی اعتراضی باشد، هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.

 و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.