موانع مدیریتی تولید

موانع مدیریتی تولید عنوان سومین نشست تخصصی بررسی معضلات واحدهای صنفی کشور است. در این نشست جناب آقای طاهرمحمدی، رئیس اتاق اصناف شمیرانات و دبیر اتاق اصناف ایران، جناب آقای دکتر محمدرضا ادیب پور، دکترای مدیریت بازاریابی و جناب آقای مجتبی خردیار، کارشناس ارشد مدیریت MBA گرایش استراتژی حضور دارند. در ادامه توجه شما را به گزیده ای از این نشست جلب می نماییم. لازم به ذکر است ویدئوی کامل نشست در همین سایت در قسمت نشست های تخصصی قابل مشاهده است.

تا کنون سه نشست از سلسله نشست های تخصصی معضلات صنفی کشور برگزار گردیده است. اولین نشست با موضوع محدودیت های عضویت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه های صنفی، دومین نشست نیز با محوریت بررسی موانع اقتصادی اصناف در سطح تولید و عرضه بود. اما نشست سوم، پیرامون بررسی موانع مدیریتی و بازاریابی اصناف در سطح تولید و عرضه است. 

واحدبازاریابی قدرتمند، ضامن بقا و رشد روز افزون کسب و کارهاست:

در ابتدای امر، مدیران واحدهای صنفی و کسب و کارها می بایست به خوبی جایگاه این واحد را در کنار سایر واحدهای خود به رسمیت بشناسند. در اغلب موارد مشاهده می گردد که واحد بازاریابی تشکیل شده، سند و چشم انداز مختص به آن کسب و کار هم به خوبی تدوین شده اما در عمل هیچگونه اتفاق مثبتی رخ نمی دهد. چرا که واحد بازاریابی نمایشی است. این یکی از مهم ترین موانع مدیریتی تولید است.

برای ماندن در رقابت، باید بر روی چیزی فراتر از محصول مانوور داد: 
امروزه باتوجه به اینکه محصولات از درجه کیفی مشابهی برخوردار شده اند و در مدت زمان محدودی می توان سایر محصولات و خدمات رقبا را کپی کرد، بنابراین صرفاً متمرکز شدن بر ارائه محصول یا خدمت با کیفیت کافی نیست و متضمن برنده شدن در گردانه رقابت نخواهد بود. یکی دیگر از موانع مدیریتی تولید بی توجهی به مقوله برندسازی و هویت برند است.
سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.