موارد تخلیه عین مستأجره (تعدی و تفریط)

موارد تخلیه عین مستأجره مطابق قوانین و مقررات مختلف و متعدد است. بنابراین جناب آقای سیدرضا ستارزاده هاشمی، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری در قالب سلسله ویدئوهایی به این موضوع خواهند پرداخت.

قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 محدودیت هایی را بر مالکین وضع کرده است. مالکین نمی توانند با انقضای مدت اجاره، تخلیه عین مستأجره را از مستأجر بخواهند. علت این امر هم وجود حق کسب و پیشه برای مستأجر است. برای اینکه مالک بتواند تخلیه عین مستأجره را بخواهد، شروطی لازم است. این شروط در ویدئوهای مستقلی مورد اشاره قرار گرفتند. انتقال مورد اجاره به غیر و تغییر شغل سابقاً مورد اشاره قرار گرفت. اما مورد سوم، تعدی و تفریط است.

تعریف تعدی و تفریط:

تعدی و تفریط یعنی مستأجر در محل مورد اجاره اقداماتی را انجام دهد که سبب ورود خسارت شود. گاهی اوقات کاری باید انجام شود و نمی شود؛ مانند مراقبت هایی که باید از ملک شود. گاهی هم کارهایی نباید انجام شود و می شود. مانند تغییر در فضای داخلی به شرط ورود خسارت یا نقصان قیمت. بنابراین، در صورت تعدی و تفریط مستأجر، مالک می تواند تخلیه عین مستأجره را بخواهد.  

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.