مشوق های مالیاتی واحدهای صنفی کوچک

مشوق های مالیاتی، موضوعی است که بنا به اهمیت بسیاری که برای واحدهای صنفی کوچک دارد، بر آن شدیم تا در این گفتار به آن بپردازیم. در این خصوص از شما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای مرتضی حبیب زاده، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهیدبهشتی توجه فرمایید.

مشوق های مالیاتی درنظر گرفته شده در قانون بودجه امسال، شامل حال یکسری از واحدهای صنفی و کسب و کارهای کوچک خواهد شد. بدین صورت که از پنج درصد بخشودگی مالیاتی بهره مند گردیده و به نوعی با توجه به شرایط پاندمی کرونا و تبعات و آسیب های آن، قانونگذار تصمیم گرفت، تسهیلات و امتیازاتی برای این دسته از کسب و کارها در نظر گرفته شود.

کدام کسب و کارهای کوچک ؟

باتوجه به وضعیت کرونایی سال گذشته، آن دسته از واحدهای صنفی که میزان درآمد مشمول مالیات یا سود آن ها کمتر از 100 میلیون تومان بوده در هنگام محاسبه مالیات، مشمول 5 درصد بخشودگی مالیات خواهند شد. این مهم ترین نکته در خصوص مشوق های مالیاتی است.

درآمد مشمول مالیات یا سود نه فروش!
به این معنا که مثلاً ممکن است یک واحدصنفی دو میلیارد تومان فروش داشته باشد، منتها یک میلیارد و نهصد میلیون تومان آن هزینه بوده باشد و این واحدصنفی کلاً صد میلیون تومان سود کرده باشد. بنابراین واحدصنفی که به این اندازه یا کمتر از این سود کرده باشد زمانیکه ممیز مالیاتش را محاسبه می کند، بعد از محاسبه مالیات، 5 درصد را می بخشد و در واقع این مشوق مالیاتی شامل حال آن خواهد شد.
سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.