مشمولین تبصره ماده 100 برای عملکرد سال 1402

مشمولین تبصره ماده 100 برای عملکرد سال 1402 هر ساله از طریق سازمان امور مالیاتی اعلام شده و سقف آن در هر سال نسبت به سال قبل متفاوت است. در این ویدیو که با همیاری مدرس محترم و مشاور مالیاتی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات جناب آقای مرتضی حبیب زاده پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی در مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی این اتاق تهیه گردیده به این موضوع خواهیم پرداخت.

همانطور که دیدیم بر اساس تبصره ماده 100 اگر صاحبان مشاغل سالیانه دارای فروشی 100 برابر سقف معافیت مالیاتی باشند از ارسال اظهارنامه مالیاتی معاف خواهند بود. بنابراین هر یک از واحدهای صنفی جهت برخورداری از مزایای تبصره ماده 100 سال 1402 بایستی تا پایان خرداد ماه 1403، برای ثبت‌نام اظهارنامه مالیاتی سال قبل و همچنین ارائه دفاتر و مدارک مالی به سازمان امور مالیاتی اقدام نموده و همچنین فرم مالیات مقطوع خود را بارگزاری نمایند.

سقف مبلغ اعلام شده برای مشمولین تبصره ماده 100 (سقف معافیت مالیاتی) بر اساس قانون بودجه در سال 1402 مبلغی معادل 67میلیارد و 200 میلیون ریال برای مودیان اشخاص حقیقی گروه اول، دوم و سوم خواهد بود. تبصره ماده 100 جهت تشویق مودیان به پرداخت به موقع مالیات در نظر گرفته شده، پس چنانچه قصد استفاده از مزایای این تبصره را دارید باید بدانید که یکی از مهمترین شروط استفاده از تبصره ماده 100 نداشتن بدهی در سال های پیشین است.

سایر شروط مطرح در استفاده از تبصره ماده 100 :

  1.  مجموع فروش کالا و خدمات صاحبین مشاغل بایستی حداکثر 100 برابر سقف معافیت مالیاتی (6 میلیارد و 720 میلیون تومان) باشد.
  2. اظهار نامه مالیاتی نبصره ماده 100 باید تا قبل از مهلت تعیین شده در سامانه امور مالیاتی ثبت و ارسال گردیده باشد.
سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.