مشتری مداری و مسیر آن

مشتری مداری و مسیر آن همواره به جهت اهمیت آن برای کسب و کارها و واحدهای صنفی یکی از سرفصل هایی است که به صورت پیوسته به آن می پردازیم. در این گفتار، جناب آقای دکتر ابراهیم وکیل، دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، در خصوص مسیر مشتری مداری صحبت خواهند نمود. تا انتهای این گفتار همراه ما باشید.

داد و ستد یا خرید و فروش، مبادله بین انسان با انسان است. همین مقدمه به خوبی مشتری مداری و مسیر آن را برای واحدهای صنفی و کسب و کارها روشن می نماید. بهترین محصولات هم نمی توانند بدون دخالت انسان مبادله شوند. پس، نه تنها کیفیت پیشنهادتان قضاوت می شود، بلکه شما هم به عنوان فروشنده قضاوت خواهید شد. 

کشف انگیزه های واقعی مردم، نیمی از مسیر مشتری مداری را به شما نشان خواهد داد:

شما باید بتوانید انگیزه های واقعی مردم برای تهیه یک محصول را به خوبی و به موقع درک کنید. در این صورت، می توانید این قضاوت ها را مدیریت کنید. با همین نکته مهم و انجام آن، می توانید نیمی از موضوع مشتری مداری و مسیر آن را طی کنید. 

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. مشتری مداری و مسیر آن موضوع مهمی است. با کشف درست و شناخت از مقتضیات روز می توان مسیر مشتری مداری را به خوبی ترسیم نمود. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.