چرا مدرسه حکمرانی؟

مدرسه حکمرانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، افتتاح شد. این مدرسه، بنا است تا به یکی از اهداف راهبردی اتاق اصناف جامه عمل بپوشاند.

تشکل‌های صنفی در سراسر کشور، به عنوان نهادهای مشورتی در کنار نهادهای حاکمیتی به انجام وظایف خود مشغول‌اند. این تشکل‌ها یکی از بی‌نظیر و سازمان‌یافته‌ترین تشکل‌های اقتصادی محسوب می‌شوند. اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور و به تفکیک شهرستان و رسته‌های فعالیت ساماندهی شده‌اند. همین امر، کار سیاست‌گذاری و فعالیت تخصّصی در این نهادها را تسهیل کرده است. بنابراین، دانش و تجربه شکل‌گرفته و تجمیع‌شده در اتاق‌های اصناف، می‌تواند در بزنگاه‌های اقتصادی، راهگشای نهادهای حاکمیتی باشد.

امروزه آنچه در کانون توجه قرار گرفته، تشکیل اندیشکده‌ها و مدارس حکمرانی برای تبادل تجربه و دانش در این حوزه است. موضوعی که بدون شک اتاق‌های اصناف و تشکل‌های صنفی، حرف‌های زیادی برای گفتن در این خصوص خواهند داشت. این تشکل‌های صنفی، تئوری‌ها و نظریات علمی را در مقام اجرا دیده‌اند و آثار اجرای سیاست‌ها را به خوبی پیش‌بینی می‌کنند.

 

مدرسه حکمرانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات؛ گام جدید علمی و پژوهشی

اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، همواره تلاش خود را بر ارتباط اصناف با دانشگاه‌ها و مراکز علمی گذاشته است. از این رهگذر، ظرفیت حضور نخبگان و اندیشمندان جوان به اصناف شهرستان فراهم شده است. ترکیب یافته‌های دانشگاهی و تجربیات و آموخته‌های صنفی، مهمترین دستاورد این ارتباطات بوده است. مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شمیرانات، به عنوان بازوی آموزشی و پژوهشی اتاق راه‌اندازی شد. این مرکز در جدیدترین اقدام خود در بهمن ماه سال 1401، مدرسه حکمرانی اتاق اصناف شمیرانات را تأسیس کرد. تأسیس این مدرسه، در راستای تحقق یکی از مهمترین اهداف و اولویت‌های آموزشی و پژوهشی اتاق اصناف شمیرانات بوده است. البته، به نوعی این مدرسه به دنبال یکپارچه کردن یافته‌های پژوهشی این اتاق نیز بوده است.

 

مدرسه حکمرانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات؛ تحقق یک تکلیف قانونی

آیین‌نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان‌ها، منابع و مصارف بودجه‌ای را تعیین کرده است. ماده (8) این آیین‌نامه، تکلیف مهمی را برعهده اتاق‌های اصناف قرار داده است. تکلیفی که توسعه اتاق‌های اصناف، در گرو اجرای صحیح و دقیق آن است. بر این اساس، اتاق‌ها مکلفند حداقل 15 درصد بودجه سالیانه خود را به امور آموزشی و پژوهشی اختصاص دهند. این امور باید در راستای ارتقاء توانمندی‌های علمی و مهارت‌های تخصّصی و بهره‌وری هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی باشد.

آشنایی با مبانی و راهکارهای تنظیم بازار نیز در صدر این برنامه‌ها قرار دارد که مدرسه حکمرانی اتاق به دنبال تحقق آن است. مدرسه حکمرانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، یک گام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اتاق را ارتقاء می‌دهد. در این گام، نتایج  پژوهش‌های اتاق که با مطالعات دیگری نیز تکمیل می‌شوند، به جامعه هدف ارائه خواهد شد. در این برنامه‌ها، جامعه هدف، نه فضای کسب‌وکار، بلکه مدیران صنفی در سطح شهرستان شمیرانات و سراسر کشور است.

 

مدرسه حکمرانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات؛ مدیریت بهینه منابع بودجه‌ای

برنامه‌های آموزشی عمدتاً به صورت حضوری برگزار و تنها حاضرین در کارگاه، از آن بهره‌مند می‌شدند. اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، مستمراً نسبت به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی اقدام نموده است. ضمناً مدیران اجرایی نیز به صورت مستمر در کارگاه‌های آموزشی حضوری شرکت داشته‌اند. اما ایجاد مدرسه حکمرانی بر بستر سایت مرکز آموزش اتاق، فضا را برای مدیریت منابع بودجه‌ای اتاق فراهم کرده است.

با استفاده از ظرفیت تولیدمحتوای اتاق، این کارگاه‌ها برای تمامی مخاطبین قابل استفاده است. حتّی اشخاصی که به تازگی به جمع تشکل‌های صنفی اضافه می‌شوند نیز می‌توانند از محتوای آن استفاده کنند. ضمناً این برنامه‌ها موجب ارتباطات بیشتر دولت، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی خواهد شد. این مدرسه حکمرانی، نمود خارجی اقدامات پژوهشی اتاق اصناف شمیرانات نیز محسوب می‌شود. عمده مطالب ارائه شده در این مدرسه، برآمده از تألیفات و پژوهش‌های منتشره در اتاق اصناف شمیرانات خواهد بود. بنابراین، به صورت کاملاً شفاف، نشان داده خواهد شد که نتایج و دستاوردهای پژوهش‌های اتاق، چه بوده است. این برنامه، یافته‌های پژوهشی اتاق اصناف شمیرانات را به بسته‌های سیاستی و دوره‌های آموزشی تبدیل خواهد کرد.

 

در پایان، از همه فرهیختگان صنفی و دانشگاهی دعوت می‌شود تا به این جمع پویا بپیوندند و به افزایش کیفیت آن کمک کنند.