مدارک لازم برای صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده در این گفتار مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت. برای مبادرت به برگزاری حراج و فروش فوق العاده لازم است کسب و کارها و واحدهای محترم صنفی نسبت به الزامات و شرایطی که قانون گذار برای حراج و فروش فوق العاده در نظر گرفته آگاهی یافته و در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت نمایند.

در ادامه: 

در این خصوص دعوت می نماییم حتماً سایر ویدئوهای اصناف پلاس در خصوص قوانین و مقررات ناظر بر حراج و فروش فوق العاده را مشاهده فرمایید. ضمناً ویدئوی جناب آقای حسین طاهرمحمدی دبیر اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف شمیرانات را با موضوع مدارک لازم برای صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده ملاحظه بفرمایید.

قبل از اینکه واحد صنفی بخواهد اقدام به فروش فوق العاده یا حراج کند، باید مجوز دریافت کند. صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده از سوی اتحادیه صنفی مربوطه صورت می گیرد. برای صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده، باید مدارکی به اتحادیه ارائه شود. از این رو قصد داریم در ادامه به مبحث مدارک لازم برای صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده برای کسب و کارها و واحدهای محترم صنفی بپردازیم.

این مدارک عبارتند از:
در ادامه مدارک لازم برای صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

تصویر پروانه کسب معتبر. البته در حال حاضر سامانه اصناف در اختیار اتحادیه است. بنابراین، می توان با مراجعه به سامانه اصناف، از وضعیت اعتبار پروانه کسب مطلع شد. این اولین و مهم ترین مستندی است که ابتدائاً می بایست صحت و اعتبار آن احراز گردد.

دومین مدرک لازم برای صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده:

دومین مدرک از مدارک لازم برای صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده، فهرست کالاها و خدماتی که می خواهیم به صورت فوق العاده یا حراج، به فروش رسانیم است. ممکن است در واحد صنفی چند صد قلم کالا وجود داشته باشد. اما واحد صنفی قصد داشته باشد که صرفاً بیست قلم از آن را به صورت فوق العاده یا حراج به فروش رساند. در اینجا صرفاً لیست همین بیست قلم کالا یا خدمت، به اتحادیه ارائه می شود.

سومین مدرک لازم برای صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده:

فاکتور خرید کالا یا مدارکی دال بر قیمت تمام شده کالا، سومین مدرک از مدارک لازم برای صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده است که مطابق بند (ج) ماده (5) آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج، قانون گذار از آن یاد کرده است.

چهارمین مدرک لازم برای صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده:

فهرست قیمت کالاهای مورد نظر در حالت فروش عادی و با احتساب تخفیف. یعنی آن کالا در حالت عادی چه قیمتی داشته و بنا است در فروش فوق العاده با چه قیمتی به فروش رسد.

پنجمین مدرک لازم برای صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده: 

اعلام درصد تخفیف مطابق بند (ه) ماده اخیر الذکر آیین نامه مذکور از دیگر مدارک لازم برای صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده است. به این معنا که باید مشخص شود که چند درصد تخفیف به آن کالا یا خدمت تعلق گرفته است. 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم:

 اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.