مجوز کسب و کار و نحوه دریافت آن

مجوز کسب و کار و نحوه دریافت آن از ابتدایی ترین مراحل راه اندازی یک کسب و کار برای واحدهای صنفی است. در پست قبل درمورد نقض حفاظت از داده ها گفته شد و اینجا با رهنمون جناب آقای سید علیرضا شکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی با هم در ادامه خواهیم دید که چطور؟ 

مجوز کسب و کار چیست؟

اجازه ای که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه، به افراد برای محلی مشخص یا وسیله کسب مشخص، به صورت موقت و یا دائم داده می‌شود، پروانه یا جواز کسب میگویند. طبق ماده12 قانون نظام صنفی افراد قبل از راه اندازی کسب و کار موظف به اخذ پروانه فعالیت هستند. پروانه کسب دائم به مدت ۵ سال و موقت به مدت یک سال به شخص متقاضی جواز کسب تعلق میگیرد.

شروط صدور مجوز کسب و کار:

هیچ مرجعی نباید شروطی را علاوه بر آنچه که در قانون آمده، برای صدور مجوز در نظر گیرد. حتی با توافق متقاضی صدور پروانه نیز نمی توان شرط زایدی را به او تحمیل کرد. ما در ویدئوی گذشته «در نظر گرفتن شروط زاید برای صدور پروانه» به این موضوع پرداختیم. شرایط صدور مجوز از سوی هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بررسی می شوند.

معرفی درگاه مخصوص مجوزها:

مراجع صادرکننده مجوز باید شرایط، هزینه ها، زمان و فرآیند صدور پروانه را به هیأت اعلام کنند که پس از بررسی در درگاه ملی مجوزهای کشور به نشانی www.g4b.ir اعلام می گردند.در حال حاضر، تمامی متقاضیان صدور پروانه می توانند به این سایت مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. اگر متقاضی به فرآیند صدور مجوز شکایت داشته باشد، می تواند در همین سایت شکایت خود را ثبت کند.

اگر نمی دانید باید به کدام مرجع مراجعه کنید:

از طریق این سایت فوق می توانید ببینید که نهاد صادرکننده مجوز کجاست و صدور پروانه چه شرایطی دارد. در سایت www.g4b.ir ، بخش صدور مجوز از سوی دستگاه های اجرایی و صدور مجوز صنفی درنظر گرفته شده است. بنابراین، نه تنها مجوزهای صنفی، بلکه سایر مجوزها نیز از این طریق قابل پیگیری هستند. ویدئوی بالا را با دقت ببینید و با نحوه جستجو در این سایت آشنا شوید. 

و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

مجوز کسب و کار