مالیات و گروه بندی واحدهای صنفی و مشاغل

مالیات و گروه بندی واحدهای صنفی و مشاغل، از دیگر مباحث مهم در حوزه مالیات، که مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، با همیاری استاد محترم جناب آقای مرتضی حبیب زاده، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، مدرس و مشاور امور مالیاتی به آن بپردازد. یادآور میشود در پست قبل در خصوص ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی گفتیم.

گروه بندی واحدهای صنفی چیست؟

برای اینکه بفهمیم که هر واحد صنفی چه تکالیف مالیاتی را بر عهده دارد، ابتدا باید دریابیم که هر واحد صننفی در کدام یک از گروه های مالیاتی دسته بندی می شوند؟

انواع گروه های مودیان مالیاتی:

واحدهای صنفی و بطور کلی همه مودیان مالیاتی، از حیث اینکه چه سطح از درآمد یا فروشی را در شغل خود دارند به سه گروه اصلی دستته بندی می شوند.

گروه اول:

1- این گروه بر اساس آینکه حجم فعالیت یا همان میزان فروش ابراز شده ی آنها که در اظهارنامه مالیاتی 2 سال قبل ارائه نمودند بیشتر از مبلغ 5 میلیارد و 500 میلیون تومان باشد و یا آخرین درآمد قطعی شده شان که تا دی ماه سال قبل از آن سال اعلام شده است، بیشتر از 5میلیارد و 500 میلیون تومان باشد.

2- نوع دیگری از گروه اول هم وجود دارد که بر اساس نوع فعالیتی که دارند در این گروه قرار می گیرند. یعنی نوع فعالیت و شغل شان به گونه ای ایست که به صورت اتوماتیک و خود به خود در این گروه دسته بندی می شوند. خواه درآمدشان یک میلیون تومان باشد یا 10 میلیارد، این موضوع برای سازمان امور مالیاتی اهمیتی ندارد و فقط نوع شغل مهم است.

مشاغل قابل دسته بندی در این نوع گروه:

مشاغلی مانند صاحبان کارخانه های تولیدی، صرافی ها، موسستت خدمات مشاوره ای و… که بسیاری از واحدهای صنفی در این دسته بندی قرار نمی گیرند. پس باید دقت شود که در هر نوع از گروه اول قرار گرفته باشید، تکالیف مالیاتی که بر عهده تان است متفاوت خواهد بود.

گروه دوم:

گروه دوم مشاغلی هستند که درآمد یا همان میزان فروش ابراز شده ی آنها که در اظهارنامه مالیاتی 2 سال قبل ارائه کردند بیشتر یک میلیارد و 800 میلیون تومان و کمتر از 5 میلیارد و 500 میلیون تومان باشد.(ما بین این بازه) و یا آخرین درآمد قطعی شده شان تا دی ماه سال قبل از آن سال که اعلام شده است، بین مبلغی که گفته شد باشد.

گروه سوم:

گروه سوم، .احدهای صنفی هستند که از نظر درآمدی و فروش ابرازی شان، مشمول گروه اول و یا دوم نباشند. یعنی میزان فروش ابرازی آنها کمتر از مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون تومان است. 

نکات بسیار مهم در این بخش:
نکته اول :

در میان مشاغل برخی متفات اند و آن هم مشاغل خدماتی هستند. به این صورت که مشاغل خدماتی حد نصاب در نظر گرفته برایشان متفاوت است و نصف مبالغی که در گروه ها اعلام شد برای آنها در نظر گرفته می شود. برای مثال شغل خدماتی مانند خشکشویی اگر درآمد ابرازی اش در اظهارنامه دو سال قبل، بیشتر از دو میلیارد و 750 میلیون تومان باشد در گروه اول خواهد بود.و …

نکته دوم: 

فرض کنیم که شما در سال اول فعالیت خود هستید و به تازگی پروانه کسب دریافت کردید. در این صورت نه اظهارنامه ای هست که بتوان با آن گفت در کدام گروه قرار خواهید گرفت و نه درآمد قطعی شده ای دارید. در این صورت، مودیانی که به این شکل اند تا دو سال اول فعالیت شان در گروه سوم خواهند بود و بعد از آن می توان گروه بندی را انجام داد.

و سخن آخر: 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

مالیات و گروه بندی واحدهای صنفی