مالیات بر خودروهای لوکس در سال 1402 و نرخ آن

مالیات بر خودروهای لوکس در سال 1402 موضوع این گفتار است. اما نکته مهم این است که در قانون مالیات های مستقیم به این نوع مالیات اشاره ای نشده است و فلذا در قانون بودجه کشور سالانه به صورت مجزا نرخی تحت عنوان خودروهای لوکس درنظر گرفته می شود. در این خصوص از شما دعوت می نماییم به ویدئوی زیر از جناب آقای مرتضی حبیب زاده پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی توجه فرمایید.

در سال 1402 نرخ مالیات بر خودروهای لوکس نسبت به سال 1401 تفاوت هایی دارد. در سال 1401 نرخ به صورت پلکانی  بود و در سال 1402 به صورت مقطوع است. به این معنا که در سال 1402 این نرخ مالیات صرفاً به صورت یک درصد است.

چه خودروهایی در سال 1402 مشمول مالیات بر خودروهای لوکس خواهند شد؟

خودروهایی که در سال 1402 قیمت آن ها بیشتر از 3 میلیارد تومان است نسبت به مازاد 3 میلیار تومان مشمول مالیات خواهند شد. 

این مالیات از چه شخصی اخذ خواهد شد؟

ممکن است خودرویی در سال 1402 میان چند نفر دست به دست شود. از شخصی این مالیات اخذ می گردد که در تاریخ 1402/01/01 مالک خودرو بوده باشد. مالک خودرو هم شخصی است که به موجب برگ سبز مالک شناخته شود

اگر قیمت خودرو در سال 1402 افزایش یابد تکلیف چیست؟ کدام قیمت مدنظر قانون گذار است؟ ضریب مالیاتی در کدام بازه زمانی باید اعمال شود؟

فرضاً قیمت خودرو در فروردین 1402، 5 میلیارد تومان است و در بهمن 1402، 8 میلیارد تومان، بنابراین ملاک تنها و صرفاً قیمت خودرو تا انتهای فروردین 1402 خواهد بود. از این رو قیمت ماشین هر اندازه افزایش یابد تاثیری نخواهد داشت.

مالیات بر خودرو چگونه باید پرداخت گردد؟

مالیات مورد نظر به صورت برگ تشخیص صادر و ابلاغ می گردد به مالک خودرو و ارسال اظهارنامه و فعالیت مالیاتی خاصی نیازی نیست صورت پذیرد. در این صورت تنها پرداخت مالیات در موعد مقرر کفایت می کند. در صورت اعتراض هم شخص می تواند اعتراض خود را به مالیات ابلاغی اعلام نماید. فقظ نکته بسیار مهم این است که در صورتیکه مالک خودرو مالیات را نپردازد امکان نقل و انتقال آن را نخواهد داشت.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.