مالیات بر خانه های لوکس در سال 1403

مالیات بر خانه های لوکس یکی از زیرشاخه های مالیات های مستقیم و به طور خاص مالیات بر املاک است که به موجب آن، صاحبان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آن تا مبلغ مشخصی در قانون تعیین شده باید درصد معینی از ارزش املاک خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت نمایند. از شما دعوت می کنیم در این خصوص به گفته های جناب آقای مرتضی حبیب زاده، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی که در مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات تهیه گردیده توجه فرمایید.

مالیات بر خانه های لوکس هم مانند مالیات بر خودرو که تنها به خودروهای خاصی تعلق گرفته، شامل تمام خانه ها و املاک نبوده و صرفاً برخی از مالکین خانه ها و املاک موظف به پرداخت آن هستند.

مالیات بر خانه های لوکس چگونه تعیین می شود؟

همانطور که می دانیم حد نصاب مشمول این نوع مالیت قرار گرفتن هر ساله براساس قانون بودجه تعیین می گردد. سال گذشته مبلغ اعلام شده معادل 20 میلیارد تومان بود، به این معنی که تمامی واحدهای مسکونی و باغ ویلاها مشروط بر آنکه ارزش عرصه و اعیان آن ها بیش از مبلغ اعلام شده باشند مشمول مالیات بر خانه های لوکس بوده و مشمولین موظف هستند تا میزان 2 در هزار یا 2 هزارم ارزش ملک خود، نسبت به مازاد 20 میلیارد تومان را به عنوان مالیات بر خانه های لوکس، به دولت پرداخت کنند. 

جهت بهتر مشخص شدن این موضوع:

فرض کنید ارزش یک باغ ویلا 25 میلیارد تومان است، در این صورت مازاد 20 میلیارد تومان، یعنی 5 میلیارد تومان از این ملک مشمول مالیات بر خانه های لوکس بوده که نحوه محاسبه آن بدین صورت است که 2 را در 5 میلیارد تومان، ضرب کرده و حاصل را تقسیم بر 1000 می کنیم که عدد نهایی 10 میلیون تومان می شود. حال این نصاب برای 1403 طبق اعلام قانون بودجه و براساس تورم موجود تغییراتی داشته است.

چه املاکی مشمول مالیات بر خانه های لوکس در سال 1403 هستند؟

حد نصاب اعلام شده برای مشمولین مالیات بر خانه های لوکس در سال 1403 براساس قانون بودجه، مبلغی معادل 35 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. یعنی تمامی واحدهای مسکونی و باغ ویلاها، به شرط آنکه ارزش عرصه و اعیان آن ها بیشتر از 35 میلیارد تومان باشد، نسبت به مازاد این مبلغ باید مالیات پرداخت کند.

برای مثال، اگر قیمت ملکی در سال 1403 مبلغ 40 ملیلیارد تومان باشد، 35 میلیارد تومان اول معاف از مالیات بوده و دو هزارم مابقی ارزش آن همانند سال 1402 بعنوان مالیات اخذ خواهد شد.

در مالیات بر خانه های لوکس ارزش هر واحد مسکونی و باغ ویلا به طور جداگانه سنجیده شده و بر حسب مورد برای آن مالیات تعیین می شود. یعنی چنانچه شخصی، دارای 10 خانه بوده ولی ارزش هر کدام از آن ها کمتر از حد نصاب قانونی باشد، این فرد، ملزم به پرداخت مالیات نخواهد بود، هر چند مجموع ارزش تمام خانه های او بیش از حد مقرر قانونی باشد. بنابراین، مالیات املاک و واحدهای مسکونی یا مالیات بر خانه های لوکس، در واقع یک نوع مالیات بر کالای لوکس می باشد.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید