مالیات برای کارتخوان به نام مباشر واحد صنفی

دستگاه های کارتخوان و توجه به نکات مربوط به آن و آگاهی از قوانین پایانه های فروشگاهی، از دیگر مباحث مهم و مطرح این روزها برای کلیه واحدهای صنفی در سراسر کشور است. در این پست جناب آقای دکتر مرتضی حبیب زاده پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، مدرس و مشاور امور مالیاتی، از اساتید محترم مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به توضیح این نکته خواهند پرداخت.

دستگاه های کارتخوان و مباحث مالیاتی آن:

در پست قبل دیدیم که در خصوص مبحث مهم لزوم الصاق دستگاه های کارتخوان به پرونده های مالیاتی برای اتحادیه ها و اتاق های اصناف نکات بسیار مهمی بیان گردید. اکنون در ویدیوی حاضر نیز نکات مهمی در خصوص دستگاه هایی که به نام مباشرین واحد های صنفی هستند صحبت شد.

یک پرسش پر تکرار:

یکی از متداول ترین و پرتکرار ترین سوالاتی که واحدهای صنفی در مورد پایانه های فروشگاهی می پرسند، این است که اگر کارتخوان به نام مباشر آن واحد صنفی (مغازه یا…) گرفته شده باشد چه؟ آیا این دستگاه و پایانه ها نیز تا پایان بهمن ماه سال جاری غیرفعال و قطع خواهند شد؟ پاسخ این سوال مثبت است.

غیرفعال شدن دستگاه کارتخوان به نام مباشر:

همانطور که گفتیم، دستگاه هایی که به نام مباشرین واحدهای صنفی هستند قطع می گردند. به این دلیل که قانون گذار در ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بیان میکند که بین هر کارتخوان و یک پرونده مالیاتی باید متناظر وجود داشته باشد. اما مباشر واحد صنفی پرونده مالیاتی به نام وی ثبت نگردیده که بتواند از ان دستگاه استفاده نماید.

بنابراین:

چنانچه واحد صنفی جواز کسب به نام خودش دارد و نیز پرونده مالیاتی هم به نام خود اوست، باید دستگاه کارتخوان مربوطه را نیز به نام خودش ثبت نماید. اگر مباشر ظرف مهلت مقرر آن دستگاه را غیرفعال نکند، خود بانک مرکزی در انتهای بهمن ماه دستگاه را قطع می نماید. از طرف دیگر آن واحد صنفی باید به نام خود شخص دارنده پروانه کسب که متصل به پرونده مالیاتی است دستگاه جدید بگیرد.

و سخن آخر: 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.