قطع همکاری با کارگر و تشریفات آن

قطع همکاری با کارگر و تشریفات آن از جمله مباحثی است که واحدهای محترم صنفی و صاحبین کسب و کارها همواره با آن مواجه هستند. از این رو جناب آقای سازگاری، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی از آن صحبت می کنند. از شما دعوت می کنیم تا انتها همراه ما باشید.

موارد خاتمه و قطع همکاری با کارگر:

تشریفات قطع همکاری با کارگر در قانون کار ذکر شده است. قراردادهای کار به چند طریق خاتمه پیدا می کنند. مواردی مانند فوت، بازنشستگی، استعفای کارگر، از کار افتادگی و انقضای قرارداد و اتمام قرارداد کار معین. این موارد در ماده (21) قانون کار، به عنوان عوامل خاتمه کار مورد اشاره قرار گرفته اند. غیر از این حالت ها، ممکن است با مواردی روبرو شویم که کارگر از مقررات کارگاه تخطی و تخلف می کند.

اخراج کارگر و قطع همکاری با او بدلیل ارتکاب تخلف:

سوال این است که کارفرما در چه مواردی می تواند بدلیل تخطی و تخلف، کارگر خود را اخراج کند یا همان قطع همکاری نماید؟ ماده (27) قانون کار به این موضوع پرداخته است. برای قطع همکاری در این موارد، رعایت تشریفاتی ضروری است. مهمترین تشریفات، تدوین آیین نامه انضباطی کارگاه است. ممکن است کارگاه شما یک نفر، ده نفر یا صدها نفر کارگر داشته باشد. 

توجه داشته باشید که:

این موضوع (تشریفات قطع همکاری) در تدوین آیین نامه انضباطی اهمیتی ندارد. وقتی شما مشمول قانون کار قرار می گیرید، می توانید تأیید آیین نامه انضباطی کارگاه را از اداره کار بگیرید. (نمونه ای از آیین نامه انضباطی در انتهای این ویدئو قابل مشاهده است.)

 

شما می توانید متناسب با نوع کارتان در کارگاه، جریمه هایی را بر اساس قانون در نظر بگیرید:

از تعطیلات کارگر، از مرخصی کارگر و عنداللزوم از حق السعی و دستمزد او در صورت تخلف کسر کنید. در غیر این صورت و بدون تصویب آیین نامه انضباطی، چنین مواردی امکان پذیر نیست. اگر کارگر به اداره کار مراجعه کند، امکان دارد رأی به محکومیت کارفرما بگیرد. اگر آیین نامه انضباطی تدوین شده و از اداره کار تأییدیه گرفته باشد، این مشکلات بوجود نخواهد آمد. این آیین نامه می تواند به عنوان ضمیمه قرارداد به امضای کارگر برسد. واحدهای صنفی ضروری است این مسأله را مدنظر داشته باشند.

درصورتیکه کارگری مقررات کارگاه را رعایت نکند:

اگر کارگری مقررات کارگاه را رعایت نکند و تذکر بگیرد، می توان ضمانت اجراها را بر وی تحمیل کرد. در اینجا با نظر تشکل کارگری کارگاه (اگر موجود باشد) یا کسب نظر هیأت تشخیص (موضوع قانون کار به عنوان مرجع حل اختلاف)، می توان کارگر را با پرداخت یک سری مزایا، قبل از انقضای مدت قانونی قرارداد اخراج یا با او قطع همکاری کرد.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید. 

استخدام