قرارداد کار مدت معین یکی از انواع قرارداد های کار است. این نوع قرارداد کار به جهت اینکه برای انجام کار مشخص در مدت زمان محدودی منعقد می گردد، قرارداد کار مدت معین نامیده می شود. در ادامه دعوت می کنیم ویدئوی آقای صادق سازگاری، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی را در این رابطه مشاهده فرمایید. 

در مباحث قبلی به قرارداد کار مدت موقت و دائم اشاره شد. حتماً ویدئوهای قبلی اصناف پلاس را مشاهده بفرمایید که متوجه تفاوت های این گونه قرارداد ها با هم بشوید. چرا که اغلب کارفرمایان و صاحبین کسب و کار آگاهی کافی در خصوص انواع قرارداد ها ندارند و کارکرد همه آن ها را یکی می انگارند. مثلاً به کرات دیده شده که به جای قرارداد پیمانکاری، قرارداد کار مدت معین و یا بالعکس را برای کارکنان و کارگران خود منعقد می نمایند. بی آنکه تفاوت های این دو را از هم بدانند. 

در این بخش به قرارداد کار معین می پردازیم:

در قراردادهای کار مدت معین، نتیجه کار موضوعیت دارد. یعنی انجام کاری به طرف قرارداد واگذار می شود؛ به عنوان مثال، نقاشی ساختمان. طرف قرارداد هم باید این کار را انجام دهد. در اینجا اگر زمانی هم تعیین شود، موضوعیت ندارد.

اهمیت زمان برای کارفرما:

اگر زمان برای کارفرما موضوعیت داشته باشد، این قرارداد به سمت قرارداد مدت موقت می رود و دیگر قرارداد کار مدت معین کارکردی نخواهد داشت. در واقع، کارفرما بعد از به عنوان مثال یک ماه، آن ساختمان را نقاشی شده تحویل می گیرد. اینکه چه ساعاتی طرف قرارداد در محل کار حاضر می شود و چگونه این کار را انجام می دهد، اهمیتی ندارد.

بنابراین:

همان طور که اشاره شد، در قراردادهای کار مدت معین، عنصر زمان موضوعیت ندارد. در قراردادهای مدت موقت، وقتی مدت ذکر شده در قرارداد تمام می شود یا بر اساس ماده 21 قانون کار، قرارداد به پایان می رسد. در قرارداد کار معین، وضعیت به نحوی دیگر است. در این قراردادها، با انجام کار قرارداد خاتمه می یابد.   

سخن آخر:

فعالیت در بخش خصوصی تحت پوشش نظام استخدامی قانون کار و تأمین اجتماعی است. قرارداد کار در شرکت های خصوصی شامل دو دسته قرارداد می شود که عبارتند از :

1-قراردادهای کار از نظر مدت قرارداد که قرارداد کار با مدت موقت، قرارداد کار با مدت غیر موقت و قرارداد کار با مدت معین از این جمله هستند.
2-قراردادهای کار از نظر ساعت کار که قرارداد کار تمام وقت و قرارداد کار پاره وقت از این جمله هستند.

توجه و کسب آگاهی از انواع قرارداد ها به کارفرمایان و واحدهای محترم صنفی کمک می کند از دعوا و مجادله، اتلاف وقت و هزینه و اختلاف نظر های مختلف پیش گیری گردد.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.