قرارداد کارانه موضوع ویدئوی حاضر است. در این خصوص از شما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای سازگاری، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی توجه فرمایید.

کارانه چیست؟

در حقوق کار، مفهومی به نام کارانه یا پاداش افزایش تولید یا بهره وری وجود دارد. در اینجا بنا است تا منظور از این مفاهیم روشن شود. به عنوان مثال، شما می خواهید به کارگری که در واحد صنفی شما فعالیت دارد، 3 میلیون تومان حقوق دهید. ظرفیت قانونی کارانه این امکان را به شما می دهد تا بتوانید این 3 میلیون را تقسیم کنید. 

برای مثال:

به عنوان مثال، 2 میلیون را به عنوان پایه در نظر بگیرید. 100 هزار تومان هم که در سال 1398 به عنوان حق مسکن و خوار و بار او است. اما نهایتاً می توانید 30 درصد از مزد پایه او را به عنوان کارانه در نظر بگیرید.

چگونه می توان کارانه را پرداخت کرد؟

چگونه می توان کارانه را پرداخت کرد؟ چگونه این مبلغ می تواند باعث افزایش انگیزه کارکنان و کاهش هزینه های سازمان و واحد صنفی شود؟ شما قرارداد دیگری را در کنار قرارداد اصلی خود با کارگر منعقد می کنید، به نام قرارداد کارانه. در این قرارداد باید موارد روشنی، به صورت کمّی مشخص شود. به نحوی که اگر این موارد تحقق پیدا کند، به همان نسبت، مبلغ کارانه به کارگر پرداخت شود.

همانطور که در مثال فوق ذکر گردید:

در مثال بالا، حقوق پایه 2 میلیون تومان بود. فرض کنید که کارفرما مبلغ 600 هزار تومان را به عنوان کارانه در نظر گرفته باشد. در قرارداد کارانه موارد مشخصی قید می شود. به طوری که اگر به صورت کامل انجام شوند، کل این مبلغ به کارگر تعلق می گیرد. طبیعتاً اگر فقط نصف این موارد تحقق پیدا کنند، کارفرما فقط 300 هزار تومان به کارگر کارانه می پردازد. به همین ترتیب و با رعایت نسبت، پرداخت مبلغ کارانه انجام می شود.  

مزایای استفاده از قرارداد کارانه:

اگر قرارداد کارانه به تأیید اداره کار برسد، مبلغ کارانه از پرداخت حق بیمه معاف می شود. بنابراین، می تواند در هزینه بیمه واحدها و تشکل های صنفی صرفه جویی شود. از سوی دیگر، کارگر هم انگیزه خواهد داشت تا برای دریافت کارانه کامل، موارد مقرر را بهتر انجام دهد. یعنی در مجموع، با کاهش هزینه ها و افزایش انگیزه در کارگران، بهره وری کارگاه افزایش می یابد.

از شما سپاسگزاریم:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.