قرارداد پیمانکاری و قرار داد کار معین به واسطه تشابهاتی که با هم دارند، واحدهای محترم صنفی و صاحبین کسب کار ها گاهاً این دو قرارداد را با هم یکسان پنداشته و تفاوت های بین این دو قرارداد را عملاً لحاظ نمی کنند. در حالیکه مسأله بسیار حائز اهمیتی است و بی توجهی به آن ممکن است تبعات و مشکلات قابل توجهی را برای فعالین صنفی ایجاد نماید. در این خصوص از شما دعوت می کنیم ویدئوی جناب آقای سازگاری پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی را با عنوان تفاوت های میان قرارداد های پیمانکاری و قرارداد کار معین مشاهده فرمایید.

تفاوت ها و آثار میان قرارداد پیمانکاری و کار معین:

در این بخش، تفاوت بین قرارداد پیمانکاری و قرارداد کار معین ارائه می شود. مرز بین این دو قرارداد بسیار ظریف است و باید مورد بررسی قرار گیرد. کارهایی که در قالب قرارداد پیمانکاری یا کار معین قابل انجام است، تفاوتی ندارند. یعنی، برای انجام همان کار می توان از هر یک از این قراردادها استفاده کرد. بنابراین، این کارفرما است که با توجه به منابع خود، تصمیم می گیرد که از کدام قالب قراردادی استفاده کند.

نکته:

در قراردادهای پیمانکاری ممکن است قاعده بیمه متفاوت باشد. در این قرارداد، عیدی و سنوات به طرف قرارداد تعلق نمی گیرد. 

قرارداد پیمانکاری تک نفره:

یکی از قراردادهایی که بسیاری از کارفرمایان با آن آشنا نیستند، قرارداد پیمانکاری تک نفره است. دو بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی و دو رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود دارد. این مقررات، قراردادهای پیمانکاری تک نفره را از شمول پرداخت حق بیمه خارج کرده است. حتی در قراردادهای پیمانکاری تک نفره، نیازی به پرداخت حق بیمه 16.67 درصدی نیست. در حالی که در دیگر قراردادهای پیمانکاری باید این مبلغ پرداخت شود.

بنابراین:

 پس واحدهای صنفی می توانند با طرف قرارداد خود قرارداد پیمانکاری تک نفره منعقد کنند. البته در اینجا باید پیمانکار خود شخصاً موضوع قرارداد را انجام دهد. اگر پیمانکار برای انجام کار از خدمات دیگر کارگران استفاده کند، دیگر این قرارداد پیمانکاری تک نفره نیست.

درج عنوان قرارداد پیمانکاری، تأثیری در ماهیت ندارد:

انعقاد قرارداد پیمانکاری تک نفره می تواند باعث صرفه جویی در منابع مالی واحدهای صنفی شود. البته باید توجه داشت که مرز میان این قرارداد با دیگر اقسام قراردادهای کار رعایت شود. بنابراین، اینکه صرفاً عنوان قرارداد، پیمانکاری یا پیمانکاری تک نفره درج شود، تأثیری در ماهیت ندارد. ادارات کار در بررسی های خود، به نوع استفاده از کارگر و تطبیق آن با عنوان قرارداد اقدام خواهند کرد.   

سخن آخر:

آگاه سازی حقوق و تکالیف واحد صنفی و کسب و کارها یکی از رسالت های مهم اصناف پلاس است که همواره در دستور کار قرار داشته است تا به دور از هرگونه حاشیه به فعالیت اقتصادی سالم مبادرت ورزند. سایر نوشتار های اصناف پلاس مرتبط با قانون کار، تکالیف کارفرمایان و کارگران در سایت موجود و در دسترس است.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.