فعالیت واحد صنفی پس از فوت دارنده پروانه کسب

فعالیت واحد صنفی پس از فوت شخص دارنده پروانه کسب، موضوعی است حقوقی که بسیار مورد سوال افراد است. در این نوشتار و ویدیوی حاضر مختصراً با توضیحات کاربردی جناب آقای سیدعلیرضا شکوهیان کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی از اساتید محترم مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات آشنا خواهیم شد.

در بحث قبل:

همانطور که در پست قبل دیدیم، استاد گرامی به بحث در خصوص دلیل پرداخت حق عضویت به اتحادیه ها پرداختند و اکنون در ویدیوی فوق مورد نکته حقوقی حاضر که در مورد نحوه فعالیت واحد صنفی است در صورتیکه شخص دارنده پروانه کسب فوت شود.

سوال مهم در زمینه فوت فرد دارنده پروانه کسب:

سوال بسیار مهمی که برای خانواده شخص متوفی ایجاد می گردد این است که حقوق ناشی از پروانه کسب فرد چه خواهد شد؟ آیا پروانه کسب فرد همچنان اعتبار دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال باید شرایط فعالیت واحد صنفی از منظر قانون مورد بررسی قرار گیرد، زیرا قانون در چنین وضعیت خاص و استثنایی قوانینی را وضع نموده که در ادامه با هم خواهیم خواند.

فوت صاحب پروانه کسب و نحوه فعالیت واحد صنفی:

براساس ماده 20 قانون نظام صنفی، در صورت فوت صاحب پروانه کسب؛ فعالیت واحد صنفی و حقوق متعارف ناشی از واحد ‌صنفی متعلق به ورثه بوده و چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها بخواهند، درصورت دارا‌ بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت ‌مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

نکته مهم در این مورد :

 به عبارت بهتر اگر شخصی پروانه کسب اخذ کرده و پس از مدتی از دنیا رفته، فعالیت واحد صنفی و اداره آن واحد توسط وارثان تنها برای مدتی مشخص امکان پذیر بوده و پیش از اینکه مهلت تعیین شده طبق ماده قانون فوق به اتمام برسد باید برای اخذ پروانه کسب به نام خودشان اقدام کنند. زیرا در صورت پایان با آن واحد مانند واحد بدون پروانه کسب برخورد خواهد شد.

و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.