فروشندگان و ماهیگیری

فروشندگان و ماهیگیری؟ شاید کمی از این پرسش تعجب کنید. اما باید گفت، درسی که فروشندگان در کسب و کار خود می توانند از ماهیگیران بگیرند برای واحدهای صنفی می تواند بسیار ارزشمند باشد و آن این است که با دقت در عملکرد آنان رفتار مشتریان را مانند یک ماهیگیر بررسی کرده و نحوه صید آنان را دریابند. در این ویدئو جناب آقای دکتر ابراهیم وکیل دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی در این خصوص توضیحاتی را بیان می فرمایند.

چگونه ماهیگیران به فروشندگان درس می دهند؟

آیا پیشنهادات شما فروشندگان برای مشتریان شگفت انگیز است؟ برای ارائه پیشنهادات ویژه به مشتریان، باید بانکی اطلاعاتی از مشتریان خود داشته باشید. بانک اطلاعاتی ریسک کسب و کارهای تازه وارد و حتی قدیمی را به حداقل می رساند. برای اینکه این موضوع روشن شود، می توان به ماهیگیری توجه کرد. بنابراین، صنعت بازاریابی را به ماهیگیری و شخص بازاریاب را به ماهیگیر تشبیه می کنیم. در اینجا ابزار بازاریابی، همان تور ماهیگیری است. اما ماهیگیران چگونه از ابزار ماهیگیری خود استفاده می کنند؟

چگونه مشتریان را صید کنیم؟

ماهیگیران به خوبی رفتار ماهیان (بخوانید مشتریان) را می شناسند. با انتخاب تور مناسب، در زمان مناسب و در فصل مناسب، می توان بهترین صید را داشت. چگونه؟ تورهای ماهیگیری انواع مختلفی دارند. روزنه های این تورها متفاوت است. به این خاطر که ممکن است برخی ماهی ها در فصول مختلف، توجیه منطقی برای صید نداشته باشند. این روزنه ها باعث می شود ماهیانی که مدنظر نیستند از تور خارج شوند. دقیقاً مثل مشتریانی که برای ارائه پیشنهادات شگفت انگیز مدنظر فروشندگان نیستند.

همخوان بودن توان :

اندازه تور هم بر اساس توان و ظرفیت های ماهیگیر تعیین می شود. یعنی اندازه این تور باید به قدری باشد که ماهیگیر بتواند تور را جمع کند. این تور آنقدر هم کوچک نیست که نتواند مایحتاج آن ماهیگیر را تأمین کند. در کسب و کارها هم وضعیت به همین شکل است. فروشندگان باید پیشنهاداتی به مشتریان ارائه دهند که با توان مالی و منابع انسانی آن کسب و کار همخوانی داشته باشد. زمان و فصل ماهیگیری هم به دقت تعیین می شود. این زمان بر اساس تخمین رفتار ماهی و مساعد بودن اوضاع مشخص می شود.

نتیجه:

فروشندگان باید بدانند که نمی توان با داشتن یک محصول تکراری و به همراه داشتن یک پیشنهاد تکراری، انتظار متفاوت داشت. تمام مشتریان را نمی توان به یک چشم دید. با سیاست، ترفند و اهرم واحد نمی توان با تمام مشتریان تعامل کرد.  

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.