عوامل کلیدی موفقیت در کسب و کار

عوامل کلیدی موفقیت، عوامل مهمی که اگر می‌خواهید به مقصود یا هدف نهایی کسب‌وکار یا پروژه‌ی خود دست یابید، باید آنها را خوب شناسایی نمایید. در این نوشتار جناب آقای مهبد ثقفی پژوهشگر دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش سیاست گذاری بازرگانی) دانشگاه تهران مارا یاری خواهد نمود. دعوت می نمایم در ادامه با همراه باشید:

عوامل کلیدی موفقیت، بحثی استراتژیک:

عوامل کلیدی موفقیت در کسب و کار جزئی از مبحث مدیریت استراتژیک بوده و برای بررسی مفاهیم  این حوزه، ابتدا باید بررسی شود که واژه «استراتژی» از کجا ریشه گرفته است؟ این واژه به چه معناست؟ و قدمت تاریخی آن به چه زمانی بازمی گردد؟ استراتژی از یک واژه یونانی به اسم استراتئوس ریشه می گیرد. قدمت تاریخی این واژه نیز به بیش از 500 سال قبل از میلاد حضرت مسیح (ع) بازمی گردد.

اولین استفاده از واژه استراتژی:

اولین بار این واژه توسط یک فیلسوف و فرمانده سپاه چینی مورد استفاده قرار می گیرد. این فرمانده نظامی «سان تزو» نام داشت. تزو در کتاب «هنر جنگ» به این موضوع پرداخت. و از آنجایی که عوامل کلیدی موفقیت در این مبحث قرار می گیرد، باید بدانیم عوامل کلیدی موفقیت به شدت با مأموریت و هدف‌های استراتژیک کسب‌وکار یا پروژه‌ی شما در ارتباط هستند.

عوامل کلیدی موفقیت و استراتژی:

دیدیم که لغت استراتژی ریشه در مباحث نظامی دارد. این استفاده چنین القا می کند که در فضای رقابتی کسب و کار، شما باید استراتژی داشته باشید. اهمیت استراتژی آنجاست که نخبگان حوزه استراتژی، داشتن حتی یک استراتژی ضعیف را کاراتر از نداشتن آن می دانند. آنها معتقدند، اشخاصی که بدون استراتژی وارد بازار و رقابت می شوند، قطعاً محکوم به شکست هستند.

استراتژی، ابزاری مهم در مدیریت:

به طور کلی، استراتژی ابزاری است که با آن سازمان ها و کسب و کارها می توانند به اهداف خود برسند. اهداف کسب و کارها با فرآیند تحت عنوان الگوی جامع فرآیند مدیریت استراتژیک یاد می کنند که سه گام اصلی دارد: تدوین و طراحی استراتژی، اجرای استراتژی و کنترل و ارزیابی استراتژی. در عناوین آتی سرفصل مدیریت استراتژیک، به تفصیل از این عنوان و مفاهیم آن بحث خواهیم کرد.

برخی از عوامل کلیدی موفقیت:

برای آنکه به یک کسب و کار پررونق برسید باید عوامل کلیدی موفقیت در کسب و کار را بشناسید. این عوامل کلیدی تقریبا برای اکثر کسب وکارها مشابه بوده و عباتند از: 1-  هدفمند بودن راه کسب و کار 2- داشتن خلاقیت کارآفرینی 3- برخورداری از هوش کارآفرینی 4- داشتن اعتماد به نفس و عزت نفس در کسب و کار 5- رهبری 6- استفاده از تکنولوژی و فناوری در کسب و کار و 7- سخت کارکردن

و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.