عنوان شغلی و اهمیت آن

عنوان شغلی و توجه به ماهیت آن در مباحث مرتبط با حقوق کار از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. به این معنا که کارفرماها، گاهاً با انگیزه های مختلفی تمامی کارکنان واحد صنفی خود را کارگر ساده اعلام می نمایند یا واقعیت را کتمان می کنند. در هر صورت این کار خطرات و تهدیدات جدی را علیه کارفرما موجب می گردد. از این رو از شما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای سازگاری، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی توجه فرمایید.

یکی از مسائلی که ممکن است کارفرمایان با آن روبرو شوند، ارسال عناوین شغلی است. گاهی مشاهده می شود که کارفرما عنوان شغلی همه کارگران را کارگر ساده اعلام می کند. در صورتی که در آن کارگاه، انواع مختلفی از کارگران، اعم از ساده و متخصص حضور دارند. شاید کارفرما تصور کند که با این کار سودی به دست می آورد و برای او بهتر است. اما باید توجه کرد که مزیت این کار به مراتب از ضررهای آن کمتر است.

مثال:

تصور کنید که شما عنوان شغلی حسابدار حرفه ای و متخصص خود را کارگر ساده اعلام کنید. اگر حسابدار ترک کار کند و شما بخواهید از او خسارت بگیرید، در این صورت زیان خواهید کرد. چرا؟ چون وقتی شما برای گرفتن خسارات به ادارات کار یا مراجع قضایی مراجعه کنید، لیست ارسالی ملاک عمل است. یعنی همان لیستی که شما برای حق بیمه کارگر اعلام کرده اید. 

اگر شما عنوان را صحیح ارسال کنید:

اما اگر شما عنوان صحیح را ارسال کنید، مشکلی از این حیث برای شما ایجاد نخواهد شد. بنابراین، می توانید خسارات متناسب با ترک کار یک کارگر در آن عنوان شغلی را از او دریافت کنید. پس، پیشنهاد می شود که با اعلام صحیح عنوان شغلی، از ورود چنین زیان هایی به مجموعه خود اجتناب کنید.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. علاوه بر موضوع عنوان شغلی، دیگر مباحثی در این خصوص به بحث و بررسی درباره آن پرداخته شده است. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.