عدم استفاده از واسط بادوام برای ذخیره اطلاعات مرتبط با معامله

عدم استفاده از واسط بادوام یکی دیگر از تخلفات کسب و کارهای مجازی است که ما در این گفتار از آن صحبت خواهیم کرد. در این خصوص از شما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای سید علیرضا شکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی توجه فرمایید.

ضمناً:
علاوه بر موضوع عدم استفاده از واسط بادوام برای ذخیره اطلاعات بعنوان یکی از تخلفات کسب و کارهای مجازی، از دیگر تخلفات کسب و کارهای مجازی، در قالب عناوین مختلفی، بحث و بررسی بعمل آمده است. حق انصراف و زمان استفاده از آن، عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده، عدم ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کننده و همچنین نهاد رسیدگی کننده به تخلفات کسب و کارهای مجازی از جمله موضوعات مطروحه است.

 

عدم استفاده از واسط بادوام برای ذخیره اطلاعات مرتبط با معامله، از جمله تخلفات کسب و کارهای مجازی است. همانطور که سابقاً اشاره شد، کسب و کارهای مجازی باید اطلاعات ضروری را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. اما از آنجا که مصرف کنندگان ادله اثباتی مناسبی ندارند، باید فضایی برای ذخیره اطلاعات فراهم شود. در این صورت، آنها می توانند در مواقع ضروری به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

بنابراین:

از طرف دیگر و یکی از مهم ترین مسائل در خصوص موضوع این گفتار، یعنی تخلف عدم استفاده از واسط بادوام این است که خود کسب و کارهای مجازی هم باید سوابقی از این اطلاعات را حفظ و نگهداری کنند.

تعریف واسط با دوام:

سوال مهمی که مطرح می شود این است که عدم استفاده از واسط بادوام به چه معناست و واسط بادوام چیست؟ به هر وسیله ای که به وسیله آن بتوان اطلاعات را ذخیره کرد واسط بادوام گفته می شود. مواردی مثل ابزارهای ذخیره اطلاعات، CD، DVD و یا حتی پست الکترونیک مصرف کننده. این تعریف در قانون تجارت الکترونیکی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

ضمانت اجرا:

ضمانت اجرای عدم استفاده از واسط بادوام برای ذخیره اطلاعات چیست؟ در این خصوص باید به آیین نامه اجرایی مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی اشاره شود. بر این اساس، اخطاری کتبی در پرونده صنفی آن کسب و کار درج می شود. از طرف دیگر، بر اساس مواد (35) و (69) قانون تجارت الکترونیکی، کسب و کار مجازی جریمه خواهد شد. مبلغ این جریمه بین 10 میلیون تا 50 میلیون ریال است.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.