ضمانت اجرای جرم پولشویی یکی دیگر از مباحث مهمی است که دانستن آن و مواردی که منتهی به ارتکاب پولشویی می گردد بسیار حائز اهمیت است. بنابراین ما در اصناف پلاس بر آن شدیم تا در ادامه مباحثی که در رابطه با جرم پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت در این گفتار به ضمانت اجرای پولشویی بپردازیم. در این خصوص از شما دعوت می نماییم به ویدئوی جناب آقای نصیر قائمی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی توجه فرمایید.

تفاوت عمده جرم و تخلف صنفی:

یکی از مباحث مهم در بحث پولشویی، سرفصل ضمانت اجراها است. پولشویی جرم است و با تخلفات صنفی تفاوت دارد. در کنار دیگر تفاوت ها، جرم و تخلف یک تفاوت بسیار مهم دارند. تخلف صنفی را صرفاً یک واحد صنفی می تواند انجام دهد. به عنوان مثال، کم فروشی، گرانفروشی، تقلب و مواردی از این قبیل. در دیگر تخلفات صنفی نیز وضع به همین ترتیب است. 

برای مثال:

به عنوان مثال، در جامعه وکلا، پزشکان و دیگر جوامع حرفه ای. در همه این موارد، صرفاً افراد آن صنف می توانند مرتکب تخلف صنفی شوند. اما جرم این گونه نیست. جرم را عمدتاً هر شخصی و با هر ویژگی می تواند انجام دهد. مثل قتل، کلاهبرداری، پولشویی و سرقت و دیگر جرایم.

تفاوت ضمانت اجرای جرم پولشویی با تخلفات صنفی:

ضمانت اجرای تخلف، همان گونه که در قانون نظام صنفی ذکر شده، اصطلاحاً ضمانت اجراهایی سبک است. به عنوان مثال، پرداخت جریمه نقدی، نصب تابلو یا پارچه ای در سر در محل کسب. اما جرم پولشویی از آنجا که جرم است، ضمانت اجراهای متفاوت و شدیدتری دارد. گاهی اوقات ممکن است یک واحد صنفی متهم به همکاری در پولشویی شود. یا ممکن است ناخواسته در دام پولشویان بیافتد.

برای مثال:

 بعضاً ممکن است تکالیف مندرج در آیین نامه مربوطه را انجام نداده باشد؛ مثل نگهداری اسناد و احراز هویت. در اینجا این امکان وجود دارد که فرد صنفی با اتهام معاونت یا مباشرت در پولشویی روبرو شود.

ضمانت اجرای پولشویی:

در ماده (2) و تبصره های آن، ماده (4) و ماده (9) قانون مبارزه با پولشویی، ضمانت اجراهای شدیدی ذکر شده است. مانند: حبس، مصادره اموال، انفصال از خدمت، جزای نقدی. بنابراین، وقتی واحدهای صنفی با بحث پولشویی روبرو می شوند، ضمانت اجرای بسیار شدیدی بر آنان تحمیل خواهد شد. از این رو، واحدهای صنفی باید توجه ویژه ای به این بحث داشته باشند.   

در آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.