شگردهای تبلیغات

شگردهای تبلیغات و ترفندهای موثر از بحث های مهم و بارز در حوزه تبلیغات بوده که آگاهی از جوانب آن برای تمام کسب و کارها، واحدهای صنفی و … جهت ارتقاء و پیشرفت شان لازم و ضروری می باشد. در ویدیوهای قبلی جناب آقای سید امیرحسین حسینی، نویسنده و پژوهشگر رسانه به نکات موثری در زمینه تبلیغات از جمله “ شناخت نیاز مخاطب “پرداختند و اکنون به موضوع شگردهای تبلیغات.

شگردهای تبلیغات چگونه اند:

قبلاً نیز اشاره شده مهمترین کار تبلیغات، ایجاد تغییر در نیازهای مخاطبین است. تبلیغات، مخاطبین را به سمت مصرف گرایی سوق می دهد. هرچه مصرف بیشتر می شود، فروش محصولات هم بیشتر می شود. اما چند تکنیک وجود دارد که در بحث تبلیغات هم مورد استفاده قرار می گیرد. البته برخی از آنها فریبکارانه اند و تحت عنوان تبلیغ خلاف واقع قابل پیگرد خواهند بود.

فریب نخوردن از شگردهای تبلیغات:

در اینجا صرفاً از باب آشنایی با این روش ها این دسته بندی خدمتتان ارائه می شود. آشنایی با این روش ها می تواند مانع از فریب خوردن در اثر تبلیغات فریبکارانه شود.

تکنیک اول:

ادعای کاذب است. در ادعای کاذب مواردی مطرح می شود که صرفاً در حد ادعا است و به اثبات نرسیده است. به عنوان مثال، در تبلیغ یک محصول گفته می شود که این محصول دشمن جرم دندان است.

تکنیک دوم:

مقایسه با نمونه نامعلوم است. به عنوان مثال، گفته می شود که یک محصول خاص، پرفروش ترین محصول بهداشتی در جهان است.

تکنیک سوم:

تکنیک سوم هم آیی است. در این تکنیک، فردی که لبخندی بر لب دارد، محصولی را ارائه می کند. خیلی از افراد مشهور هم با این روش شروع به تبلیغ محصول می کنند.

تکنیک چهارم:

روش چهارم نظرسنجی کاذب است. به عنوان مثال، گفته می شود که از هر پنج پزشک، چهار نفر از این محصول استفاده می کنند. تکنیک دیگر، استفاده از طنز است. زبان طنز باعث می شود که حتی اگر مخاطب با محصول موافق نباشد، باز هم آن تبلیغ را نشر دهد.

هزینه ها و شگردهای تبلیغاتی:

در چند ویدیوی اخیر دریافتیم که امروزه حرف اول را در جذب مشتری تبلیغات می زند و نکته مهم دیگر این است که تبلیغات موثر نیازمند هزینه خواهند بود. که البته امروزه با تمامی راهکارهایی که در دسترس است؛ می توانیم تبلیغات ارزان و موثری را برای کسب و کار خود داشت.

و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

شگردهای تبلیغات