سفیر کسب و کار شما کیست عنوان یکی دیگر از گفتارهای اصناف پلاس است. در این ویدئو جناب آقای دکتر وکیل، دکترای تخصصی مدیریت بازاریابی درباره یکی دیگر از مباحث مرتبط با حوزه مشتری مداری صحبت می کنند. از این رو از شما دعوت می کنیم به ویدئوی ایشان توجه نمایید.

در این بخش، یکی دیگر از مباحث مربوط به حوزه مشتری مداری و رضایتمندی مشتری ارائه می شود. سفیر کسب و کار شما کیست؟ سفیر کسب و کار ما کسی است که در نظرسنجی ها، امتیاز کامل را به مجموعه ما می دهد. این امتیاز کامل، مزیت رقابتی ما در نگاه مشتریان، نسبت به دیگر رقبا است. بنابراین، باید به مزیت هایی که مشتریان برای کسب و کار ما ذکر می کنند، توجه ویژه کنیم. تقویت این مزایا می تواند فاصله ما با دیگر رقبا را بیشتر کند.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

سفیر کسب و کار