زندگی شخصی و کاری در تعامل با هم

زندگی شخصی و کاری ما در ارتباط و تعامل با هم هستند. هر قدر هم بخواهیم عملاً نمی شود آنها را از هم جدا کرد. ایجاد تعامل بین زندگی شخصی و کاری بسیار مهم است. قبلاً جانشین پروری مطرح شد و اکنون جناب آقای دکتر حمید فرهمند، دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تهران، از اساتید مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به این مورد می پردازند.

اهمیت تعامل بین کار و زندگی شخصی:

تعامل بین زندگی شخصی و کاری نقش مهمی را در داشتن یک زندگی توام با آرامش ایفا می کند. گاهی اوقات می شنویم بعضی کارکنان می گویند که «من در زندگی شخصی ام مهم نیست چه میکنم». یا «زندگی شخصی من کاملاً از کار و زندگی کاری من جداست». وقتی ما به سازمانی وارد می شویم، در واقع داریم بخشی از خودمان را در آن سازمان وارد می کنیم.

کارت از زندگیت جدا نیست!

حال از وضعیت امروز خودمان مثالی بزنیم. در بحث کرونا، اگر کارمند در زندگی شخصی خود بهداشت را رعایت نکند، بیماری را به محل کار می کشد. ما در یک جزیره زندگی نمی کنیم. بنابراین، حتی در زندگی شخصی خود، باید مراقب آثار آن بر زندگی سازمانی و کاریمان باشیم. اینجاست که ارتباط و تعامل زندگی شخصی و کاری بارزتر می شود. 

راه کارهایی جهت ایجاد تعامل زندگی شخصی و کاری:

موفقیت و تعامل زندگی شخصی و کاری، بیش از آن چه که بتوانیم فکرش را بکنیم سازگاری می یابند. اما نیاز به استراتژی های هوشمندانه ای دارد. در این جا چند مورد از مهم ترین استراتژی ها ذکر شده اند:

1- تصمیم بگیرید و هدفتان را تعیین کنید. این که چه چیزی در زندگی تان یشترین اهمیت را دارد؟ این کار منجر به تعادل بیشتر کار و زندگی شخصی از طریق تعامل می گردد.

2- باور داشتن به اینکه می توانیم هم موفق باشیم و هم تعادل داشته باشیم بسیار مهم است. یعنی در عین ارتباط و تعامل زندگی شخصی و کاری یه تعادل برسیم.

3- زمینه بازی را که نیاز دارید، بسازید. انتخاب های خود را مجدداً ارزیابی کنید.

4- روی مسائل بسیار مهم تمرکز کنید. اینکه همه امور یکسان هستندو باید هم اکنون انجام شود فکر درستی نبوده و در واقع یک یا دو چیز مهم است و مابقی امور در حاشیه خواهند بود.

5- بهینه سازی ساعات جاری که فعالیت دارید با قراردادن میزان کوتاهی استراحت بطور مثال هر 120 دقیقه

6- بدترین را ابتدا انجام دادن. به تعویق دادن کلمه ایست که قاتل خلاقیت و دشمن تلاش ما برای رسیدن به تعادل است. اتفاقاً استراتژی درست ان است که کار سخت تر را اول انجام دهید.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

زندگی شخصی و کاری در تعامل