رسیدگی به تخلفات صنفی در سازمان ها و ادارات تعزیرات

رسیدگی به تخلفات صنفی همانطور که در مباحث قبلی به نکاتی از آن اشاره نمودیم از موارد بسیار مهم بشمار می رود. حال می خواهیم به بررسی روند رسیدگی به تخلفات صنفی در سازمان ها و ادارات تعزیرات بپردازیم. در اینجا لازم است توضیح مختصری درباره خود اداره تعزیرات و صلاحیت آن ارائه گردد. سازمان تعزیرات حکومتی بخشی از قوه قضاییه میباشد که به پرونده هایی که در صلاحیت ذاتی آن است رسیدگی میکند.
در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش بینی و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

در ویدیوهای گذشته جناب آقای علی تقی زاده، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، در خصوص اینکه چطور یک دعوای صنفی شروع می شود؟ و نحوه رسیدگی به تخلفات صنفی توضیحاتی ارائه فرمودند. در این ویدیو به بخش دیگری از  رسیدگی به تخلفات صنفی می پردازیم.

رسیدگی به تخلفات صنفی:

بعد از بررسی مواد مختلف فصل هشتم قانون نظام صنفی، به ماده (72) این قانون رسیدیم. این ماده در رابطه با ترتیبات و تشریفات رسیدگی به تخلفات صنفی است. حال، ممکن است رسیدگی بر اساس شکایت مصرف کننده آغاز شده باشد یا گزارش بازرسان و اشخاص. اشاره شد که رسیدگی به تخلفات صنفی، ابتدا از اتحادیه های صنفی شروع می شود. در صورت احراز تخلف یا عدم احراز و شکایت شاکی، پرونده به سازمان یا اداره تعزیرات ارسال می شود. اما بعد از ورود پرونده به فرآیند رسیدگی در سازمان تعزیرات، چه فرآیندی طی خواهد شد؟

ترتیبات رسیدگی در سازمان و ادارات تعزیرات:

در اداره یا سازمان تعزیرات، هیأت بدوی، شعبه بدوی و شعبه تجدیدنظر وجود دارد. اصولاً تخلفات صنفی واصله به سازمان یا ادارات تعزیرات، باید در شعبه بدوی مطرح شود. مگر آنکه آن تخلف، گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار یا عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری باشد. در صورتی که مبلغ این تخلفات بیشتر از 449 هزار تومان باشد، شعبه بدوی صلاحیت رسیدگی ندارد. در اینجا، این هیأت بدوی است که به آن پرونده رسیدگی می کند.

تفاوت شعبه بدوی و هیأت بدوی:

رسیدگی پرونده در شعبه بدوی توسط یک نفر انجام می پذیرد. اما پرونده ای که به هیأت بدوی می رود، توسط 3  نفر مورد رسیدگی قرار می گیرد. یک نفر، رییس یکی از شعب سازمان یا ادارات تعزیرات است. یک نفر نماینده اتاق اصناف آن شهرستان است. نفر سوم، نماینده اداره یا سازمان صنعت، معدن و تجارت آن شهرستان است.در ویدئوی بعدی بررسی می شود که نتیجه رسیدگی بدوی در شعبه و هیأت به چه صورت است. و اینکه در چه مواردی می توان به رأی صادره از سوی این مراجع اعتراض کرد؟

و در پایان:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.