رسانه ها چگونه جهانی می شوند؟

رسانه ها برای جهانی شدن دارای حد نصاب خاص برای تعداد کاربر هستند که طبق استاندارد جهانی تعریف شده. جناب آقای سید امیرحسین حسینی، نویسنده و پژوهشگر رسانه، از اساتید محترم مرکز آموش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات در پست قبل درباره کاربری های اینستاگرام گفتند و اکنون درباره استاندارد جهانی تعداد کاربران رسانه های اجتماعی توضحیاتی را بیان خواهند نمود. 

برس به رسانه! :

مدت زمان خاصی نیاز است تا یک رسانه بتواند به تعداد کاربر استاندارد جهانی دست یابد. این تعداد، 50 میلیون کاربر است. بیایید زمان دستیابی رسانه های مختلف به این تعداد کاربر را با هم بررسی کنیم.

رسانه ها بعد از اختراع:

با اختراع تلفن، 75 سال طول کشید تا این رسانه به 50 میلیون کاربر دست پیدا کند. رادیو این تعداد کاربر را ظرف مدت 38 سال بدست آورد.تلویزیون اما تنها به 13 سال نیاز داشت و توانست این مسیر را سریعتر طی کند. کل فضای اینترنت این تعداد کاربر را ظرف مدت 4 سال بدست آورد. فیسبوک ظرف مدت 3.5 سال به 50 میلیون کاربر و تلگرام 16 ماهه به یک رسانه با مقیاس جهانی تبدیل شد.

سیر صعودی پیشرفت رسانه:

همانطور که مشاهده شد هر چه جلوتر می رویم، بدست آوردن 50 میلیون کاربر با سرعت بیشتری امکان پذیر شده است. امروزه رسانه هایی که راه اندازی می شوند، خیلی زودتر و راحت تر در دسترس عموم قرار می گیرند. اما نکته مهم اینجا است که آیا ما هم سواد خود را در ارتباط با آنها به همین نسبت افزایش داده ایم؟

مهمترین تغییر در نظام اطلاعات:

گسترش کامپیوتر در دهه های اخیر، مهم ترین تغییر را در نظام دانایی، از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو، ایجاد کرده همراه با این تغییر خارق العاده، گسترش شبکه ها و رسانه ها که کارشان انتقال دانایی و عناصر آن، یعنی داده و اطلاعات است، به همان اندازه شگفت انگیز است. اگر چیزی دیگر تغییر نمی کرد، باز پیشرفت این دو بر انقلاب دانایی گواهی می داد.

نقش و تأثیر رسانه ها:

رسانه ها قدرت بسیار در جذب مخاطب انبوه و توانایی شکل بخشیدن به افکار عمومی را دارند. آنها بخش وسیعی از ماهیت افکار عمومی را شکل می دهند. نقش آنها در حوزه های گوناگون زندگی بشری از جمله تحولات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و مناقشات بین المللی افزایش یافته و با گسترش تاثیرگذاری آنها امروزه جامعه را جامعه اطلاعاتی تبدیل کرده است .

و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

رسانه و دستیابی به کاربران